МОН предлага ново решение за образователните медиатори

МОН ще направи промяна в Наредбата за финансирането, която ще позволи училищата и ДГ да получават отделен ресурс за назначаването на медиатори, социални работници и друг помощен персонал. Тази промяна ще се случи до края на юни и бюджетът за тази година е подсигурен.  Така всички училища и ДГ с концентрация на уязвими групи ще имат възможност да запазят своите образователни медиатори или дори да назначат такива. Това увериха представители на МОН по време на Кръгла маса, организирана от Център Амалипе на 09.06. в гр. Велико Търново, като съпътстващо събитие към Детския ромски фестивал „Отворено сърце“.

Образователни медиатори, директори на училища, НПО и образователни експерти участваха в Кръглата маса „Перспективи пред устойчивостта на образователните медиатори“, която се проведе на 09.06. в Община Велико Търново. Към тях се присъединиха вторият секретар на Посолството на Индия Сони Дахия, Елена Чернева-Маркова  (зам.-Омбудсман на Република България), Сара Перин (изпълнителен директор на Тръста за социална алтернатива), д-р Лало Каменов (директор на ЦОИДУЕМ), Росица Димитрова (Община Велико Търново) и др. Онлайн към събитието се присъединиха Министърът на образованието проф. Галин Цоков, Наталия Михалевска (Началник на кабинета на Министъра на образованието), Дима Коцева и Соня Кръстанова (дирекция Финанси на МОН).

В своите приветствени думи проф. Цоков увери, че Министерството оценява високо труда на образователните медиатори, съдействието на Център Амалипе и че ще създаде необходимите предпоставки, за да не остане нито един медиатор без заетост след 01.07. В своето изложение Соня Кръстанова (директор на дирекция Финанси) поясни, че МОН е взел под внимание направените предложения от Амалипе, други НПО, директори и медиатори и че предлага решение, което е дори по-устойчиво от Националната програма. До края на юни МОН ще направи промяна в Наредбата за финансирането, чрез която ще се обособи специален ресурс, който училищата и детските градини ще получат за назначаване на образователни медиатори и социални работници. Той ще е насочен към училища/ДГ с концентрация на уязвими групи, като в зависимост от броя на децата/учениците в тях ще се определя до колко щата може да бъдат финансирани от Държавния бюджет. Също така ежегодно ще се определя със заповед на Министъра на образованието какво ще е финансирането за един щат. Образователните институции ще могат да изразходват този ресурс само за медиатори , социални работници и друг помощен персонал, което ще включва заплащането им, включително ДТВ. Ресурсът ще може да бъде използван през настоящата и следващата година , но не и по-късно.  По този начин ще се сложи край на порочната практика някои училища да не разходват, а да натрупват и да прехвърлят през годините допълнителното финансиране по чл. 52а. На практика, по този начин средствата за работа с уязвими групи, които ал.3 на чл.52а позволяват да бъдат разходвани за четири типа разходи, ще бъдат разделени на два потока. Единият ще бъде само за заплащане на медиатори и няма да бъде използван за други цели.

Председателят на Център Амалипе Деян Колев направи кратка презентация на тема: „Защо не бе продължена Националната програма: аргументи на основните заинтересовани страни“.  В нея, той подчерта, че при общественото обсъждане на Националните програми за 2023г. са получени безпрецедентно висок брой становища – 160, от които 124 са се отнасяли до искане за продължаване на НП „Подкрепа за образователните медиатори“. Той анализира аргументите, които МОН са посочили като възможности за назначаване на медиаторите и посочи, че те не са валидни за голям брой училища. Например, училищата с малък брой ученици получават твърде нисък размер на средствата по чл.52а и не могат с тях да покрият дори един медиатор. Той посочи и следните възможни решения:

  • Удължаване на НП
  • Промяна в Наредбата за финансирането, която дава специален ресурс на училища и ДГ: Това трябва да стане до края на юни и да се подсигури ресурс
  • Да се използват средствата, изплатени от МОН на училищата в края на март 2023 по Подкрепа за успех.
  • Да се подходи индивидуално към всяко училишще, така че да бъде намерен ресурс и нкоий медиатори да не бъде освободен поради липса на средства: изисква усилия от страна на РУО и МОН за намиране на индивидуални решения

При всички положения е необходимо ясно послание от МОН към училищата, че не бива да съкращават нито един медиатори от 1 юли, посочи Колев. Цялата презентация вижте тук

Силвия Ненова, директор на училището в с. Градец, потвърди някои от аргументите в презентацията. За по-големите училища като моето няма да е проблем да допълним заплатите на медиаторите, които ще работят по проект „Успех за теб“ с още 4ч. дневно, но това ще е проблем за по-малките училища. Преходни остатъци имаме, защото средства по чл.52а получаваме през май, а назначените медиатори работят през цялата година, и естествено парите за техните заплати през първите пет месеца от годината трябва да бъдат прехвърляни. Освен това, ако реша да открия нов щат през март, също ползвам ресурс, който е прехвърлен от предходната година, поясни г-жа Ненова.

Изказвания направиха и зам.-Омбудсмана  Елена Чернева-Маркова, Евгения Волен от Тръста за социална алтернатива, Лало Каменов (директор на ЦОИДУЕМ), доц. Йосиф Нунев (Великотърновски университет), Лили Ковачева, директори и медиатори. Те наблегнаха на необходимостта от професионализиране на образователните медиатори, като бъде одобрена професия „образователен медиатор“ и той се превърне в част от разписанието на професиите в образованието. В същото време е необходима възможност за бърз преход от образователен медиатор към учител, при завършване на педагогическо образование.

Обобщавайки дискусията, Деян Колев подчерта, че тя е била съвсем различна от аналогичен разговор, проведен в МОН на 7 април. Тогава, от Министерството само ни заявиха, че училищата сами ще трябва да назначават медиаторите без никакъв допълнителен ангажимент, а тогавашният министър дори не дойде да каже това лично, посочи Колев. Днес  министър Цоков бе с нас, а предложеното решение е наистина  възможно най-доброто. Убеден съм, че тази промяна се дължи  и на действията, които предприехме заедно през последните седмици – подписката на над 21 000 граждани, писмата, инициирани от Амалипе и подкрепени от всички социални партньори, НПО,  националния Омбудсман, Народните представители от Комисията за образованието и науката… Предстои ни още работа, заедно с нашите партньори от МОН, за да може промяната в Наредбата за финансирането да стане факт и да не позволим нито един медиатор да не остане без работа от 1 юли.

 

Вижте още:

Празникът на етносите и толерантността – 18-ти Детски ромски фестивал “Отворено сърце” ще се проведе на 9-10 юни. Какво да очаквате?

Съгласувателните процедури в МОН – реален процес на гражданско участие или формален акт?

Дискусия за образователните медиатори в Комисията по образованието и науката към Народното събрание

Петиция събра повече от 20 0000 подписа в подкрепа на образователните медиатори