Център “Амалипе” изготви Протокол за домашно насилие спрямо ромски жени: полезно ръководство за професионалисти

В опит да допринесат за превенцията и борбата с домашното насилие срещу ромски жени, организации, участващи в инициативата PATTERN, сред които е и Център “Амалипе”, разработиха Протоколи за домашно насилие спрямо ромски жени, които да помагат и подкрепят професионалистите и медиаторите, работещи със случаи на домашно насилие спрямо ромски жени.

Домашното насилие спрямо ромски жени не е рядкост. Ромските жени, които преживяват домашно насилие, се сблъскват с повече трудности поради бедност, социално изключване, дискриминация и липса на социални услуги в районите, където живеят. Те рядко съобщават за случаи на домашно насилие, тъй като не са достатъчно информирани за проблема, както и кои служби да сигнализират.

Инициативата PATTERN има за цел да даде възможност на ромските жени и да засили тяхната интеграция и пълноценно участие в обществото, като повиши осведомеността в ромските общности, информира жените за техните права и наличните механизми за подкрепа и даде възможност на специалистите да реагират ефективно на домашното насилие.

Като част от проекта, организации от Испания, България, Португалия, Гърция и Румъния разработиха Протоколи за домашно насилие за ромски жени, с цел да дадат възможност на професионалистите да реагират на домашното насилие спрямо ромски жени по всеобхватен и институционализиран начин, включително скрининг, идентификация/оценка, документиране, планиране на безопасността, планиране на изписването и насочване.

Като се вземат предвид уникалните социални характеристики на ромските жени, всеки протокол предоставя основни насоки за медиаторите и професионалистите, работещи в ромските общности и структури при управлението на инциденти на домашно насилие срещу жени.

Протоколът предлага полезен наръчник за управление на домашното насилие срещу ромски жени, тъй като запознава специалистите с основната терминология, използвана както в международни, така и в националните системи по отношение на проблемите на домашното насилие, както и с основните форми на това явление. Той също така изброява признаците и факторите, които евентуално показват домашно насилие, предоставя информация за процедурата за докладване на инцидент и изяснява ролите и задълженията на участващите професионалисти.

Можете да намерите протокола тук – PATTERN_D3.4__BG_Domestic Violence Protocol.

 

 

Вижте още:

Център „Амалипе“ започва съвместна работа с чуждестранни партньори от Португалия, Румъния, Гърция и Испания за превенция на домашното насилие над ромски жени

Продължава борбата на Център “Амалипе” срещу домашното насилие спрямо ромските жени

Център “Амалипе” проведе проучване сред ромските жени относно информираността им за домашното насилие – какво научихме?

8 април – Международен ден на ромите

Международен ден на момичето