Стратегическата рамка за развитие на образованието (2021-2030) ще включи образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето (2021-2030) ще включи темата за образователната интеграция, десегрегация на сегрегираните училища и интеркултурното образование. Също така ще бъдат включени текстове, прецизиращи развитието в предучилищното образование, работата с родителите и развитието на капацитета на педагогическите специалисти и образователните медиатори. Това стана ясно по време на дискусия с […]

Read More

Малчуганите от 2ро НУ Омуртаг получиха дарение от таблети

Както писахме по-рано, през януари започнахме разпращането на дарена техника от втората част на кампания “Стара техника за ново начало”. Днес ще Ви разкажем за поредното училище, което получи таблети в рамките на кампанията. ІІ НУ „Васил Левски“, гр. Омуртаг получи 10 устройства, закупени чрез финансово дарение от Посолството на Франция в България. Какво ни разказа […]

Read More

Център Амалипе отказва да участва в настоящия процес по изработване на неясния документ, наречен “Национална стратегия на Република България за приобщаване и участие на ромите 2021 – 2030”

Процесът на изработване на настоящата Националната стратегия на Република България за приобщаване и участие на ромите 2021 – 2030 е хаотичен и без участието на широко представителство на заинтересованите страни в частност на ромското гражданско общество. Работният вариант, върху който се надгражда този процес, е слаб като отстъпва, както на възможностите, предоставени от Стратегическата рамка […]

Read More

ОУ “Христо Ботев” в с.Самуилово с нова сграда

Основно училище „Христо Ботев“ – с.Самуилово е част от училищната мрежа на Център Амалипе и активен наш партньор в програмата „Всеки ученик ще бъде отличник“ . Педагогическият колектив и учениците в това училище са добър пример за успешна образователна и социална интеграция. Стефан Стефанов, който е възпитаник на училището в Самуилово, е сред най-активните участници […]

Read More

Наближава срокът за кандидатстване за включване в списъка на иновативните училища от учебната 2021/2022 г.: няколко практически съвета

От 8 до 31 януари 2021 г. е отворено кандидатстването за включване в Списъка на иновативните училища за учебната 2021/2022 г., както и за иновативните училища, които ще подават нов проект или разширяват обхвата на вече съществуваща иновация, както и по чл.70, ал.5 от Наредба №9. Право да кандидатстват имат неспециализираните държавни, общински и частни […]

Read More

Учениците от ОУ “Филип Сакелариевич” в Свищов получиха дарение от Кампания “Стара техника за ново начало”

През есента на 2020г. рестартирахме кампания “Стара техника за ново начало”. Виждайки, че нуждата от устройства продължава да е голяма, а онлайн обучението продължава да е факт за голяма част от учениците, нямаше как да не продължим нашите усилия. Започнахме отново да търсим начин да осигурим нужните компютри и таблети на ученици в нужда. Журито […]

Read More

Как ще се върнат в присъствено обучение учениците от прогимназиален етап и средна степен

Вече е ясно по какъв времеви график ще се завръщат към присъствено обучение учениците от прогимназиален етап и средна степен. Това ще става на групи от по 3 класа, като ще се следва ротация и дадената група ще бъде присъствено в класните стаи две седмици, след което отново ще преминава в обучение от разстояние. Учениците […]

Read More

Учениците от с.Коларово: „Истинската щедрост към бъдещето се състои в това да дадеш всичко на настоящето!“

През есента на 2020г. рестартирахме кампания “Стара техника за ново начало”. Виждайки, че нуждата от устройства продължава да е голяма, а онлайн обучението продължава да е факт за голяма част от учениците, нямаше как да не продължим нашите усилия. Започнахме отново да търсим начин да осигурим нужните компютри и таблети на ученици в нужда. Журито […]

Read More

Василица през погледа на участниците: Таня, Есил и Юлияна

Тази година за първи път организирахме събитията, посветени на празника на ромската култура Василица онлайн, поради противоепидемиологичните условия. Как преминаха срещите с институциите може да разберете от тук. Попитахме някои от участниците как почувстваха те толкова различните събитията по повод Васильовден през 2021г. Какво ни разказаха може да разберете по долу: Таня Михаилова,  педагогически координатор: Василица […]

Read More

Община Павликени осигури нови работни места по проект „Социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в община Павликени”

През месец януари Община Павликени назначи 18 неактивни лица от уязвимите групи на длъжност „общ работник” за период от 12 месеца. Осигурените работни места се финансират от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година чрез проект „Социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в община Павликени”. Наетите лица са включени в дейности по благоустрояване […]

Read More
Page 9 of 40« First...7891011...203040...Last »