#Obedineni #uchilishta #amalipe

„Направи си сам“ в ОбУ „Йордан Йовков“

Чисто нова класна стая, решена в различни нюанси на зеленото, ще посрещне след няколко седмици първокласниците на ОбУ „Йордан Йовков“.  За ремонта се е погрижил общият работник на школото Иван Бонев, който сам шпакловал стените и тавана, след което ги боядисал. За да спести средства от бюджета, училището заложило на собствени сили. Така обновяването на кабинета […]

Read More

Петдесет и пет училища ще бъдат обединени още от новата учебна годинa

Петдесет и пет основни училища се трансформират в обединени (т.е. обучаващи ученици и в първи гимназиален етап, до 10-ти клас) от новата учебна 2017 / 18 година. Така на 15 септември първият звънец в тях ще удари и за ученици 8-ми клас, които ще се обучават в профилирани или в професионални паралелки: разбира се, ако училищата успеят да […]

Read More

Публикувани са промените в Наредба 10 за приема в училищното образование: новият срок за държавния план-прием е 15 юни

В брой 46 от 9 юни 2017 г. са публикувани промени в Наредба 10 от 1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование. Те позволят на началниците на РУО да правят промени в държавния план-прием до 15 юни. Това би позволило включването на профилирани и професионални паралелки в обединените училища, предложенията за които общините можеха да внесат до 31 […]

Read More

Почти 10% от предложените за иновативни училища са училища от мрежата на Център Амалипе ‘Всеки ученик ще бъде отличник’

Предложеният за одобрение списък на иновативните училища дава висока оценка на училищата от мрежата на Център Амалипе ‘Всеки ученик ще бъде отличник’. 17 училища от списъка са училища, които са част от мрежата. Голямата част от тях са училища в малки населени места, в селски райони, които освен съвременните предизвикателства пред образователната система, успяват наистина […]

Read More

Нулев прием ли ще имат обединените училища през настоящата година?

Министерство на образованието предлага промени в Наредба № 10 от 1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, които ще позволят началниците на РУО да правят промени в държавния план-прием до 15 юни. Това би позволило включването на профилирани и професионални паралелки в обединените училища, предложенията за които общините могат да внасят до 31 май. Така новосформираните обединени […]

Read More

Важна информация за обединените училища

Общините, които са гласували на сесия на съответния Общински съвет кои училища да трансформират в обединени (т.е. обучаващи ученици и в първи гимназиален етап, до 10 клас) следва да внесат предложението в Министерство на образованието, като не е необходимо да изчакват становището на Регионалното управление на образованието. Становището на РУО се изпраща по служебен път и не е […]

Read More

Националното сдружение на общините подкрепи създаването на обединени училища по време на годишната среща с общински експерти

Голямата част от общините имат желание да подкрепят основните училища в селата да се трансформират в обединени, т.е. обучаващи ученици от 1 до 10 клас. Посоченото се отнася най-вече до селата, в които живеят по- консервативни групи роми, турци, българомохамедани и други, при които девойките рядко продължават в средна степен на образование. Националното сдружение на […]

Read More