Започва връщане в класните стаи и на по-големите ученици: кога и как

От понеделник 29.11.2021г. присъствен учебен процес могат да започнат и учениците от прогимназиалните и гимназиалните класове. Това ще става след тестване на учениците с неинвазивни бързи тестове, а в определени случаи- и без тестване при редуване на паралелките. Това е предвидено в обновените Насоки за действия в условията на Ковид, публикувани от МОН. Какво по-точно е предвидено?

След като през предходните две седмици повечето от началните ученици се върнаха в класните стаи след тестване два пъти седмично, МОН и МЗ предоставят тази възможност и за по- големите ученици. По долу прилагаме отговори на някои от най-важните въпроси, свързани с това как ще се осъществява процеса.

В нашето училище разполагаме с достатъчно тестове, за да включим всички ученици. Как може да го направим?

По начинът, по който го правите за учениците от началните класове. Необходимо е два пъти седмично учениците от всички паралелки, които се връщат присъствено (начални, прогимназиални  и гимназиални) да се тестват с така наречените „щадящи“, т.е. неинвазивни тестове. Тестването и за по-големите ученици ще се извършва в понеделник и четвъртък, а ако ученик отсъства в някой от тези дни, той трябва да се тества в първия ден след появата си в училище. За да се върне дадена паралелка в училище е необходимо поне 50% от родителите да са дали съгласие децата им да се тестват в училище.

Кой трябва да даде съгласие за тестване на учениците от гимназиалните класове?

Учениците над 14-годишна възраст подписват Декларация за доброволно тестване, като тя също така трябва да бъде подписана  и от родител/ настойник. Учениците под 14-годишна възраст не подписват декларация- такава се предоставя от родител/ настойник.

В нашето училище има съгласие за тестване от страна на родителите в прогимназиалните и гимназиалните класове, но нямаме достатъчно тестове. Какво можем да направим?

Тестовете се предоставят от МОН и МЗ, училищата не купуват тестове (освен частните училища). Ако към 29.11.2021г. в училището не са налични достатъчно тестове за всички ученици, приоритетно да се извършва връщане в присъствено обучение на:

  • Учениците от начален етап
  • Учениците в прогимназиален етап и 12 клас
  • Учениците от 8, 9, 10 и 11 клас

Възможно ли е да възстановим присъствения учебен процес без тестване на учениците?

Това е възможно само в два случая. Първо, ако вашето училище е в община с 14-дневна заболеваемост между 250 и 500 на 100 хиляди население (така наречена оранжева зона). Обучението може да се осъществява без тестване за 50% от паралелките в училището. Т.е. ще се наложи редуване на паралелките в присъствено обучение и в ОРЕС. Разбира се ако убедите родителите и учениците да се тестват, може да възстановите присъственото обучение за всички.

Втората възможност за връщане в класната стая без тестване е ако поне 50% от учениците в дадена паралелка разполагат с документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или отрицателен резултат от лабораторно изследване. Присъственото обучение е само за учениците с валидни документи, останалите продължават в ОРЕС. С оглед на факта, че по- малко от 7% от учениците са ваксинирани, вероятността повече от 50 % в дадена паралелка да имат документ за ваксинация, преболедуване или антитела е минимална.

Могат ли учениците от прогимназиалните и гимназиалните класове да се тестват вкъщи?

Не, това е разрешено само за учениците със СОП. Останалите ученици трябва да се тестват в училище.

Трябва ли учителите, които преподават присъствено да имат „зелен сертификат“?

Насоките са категорични, че в училищата от общини с над 250 болни на 100 хиляди население учителите трябва да имат документ за ваксинация, преболедуване или антитела. Ако не разполагат с такъв документ, те трябва също да се тестват два пъти седмично, като е допустимо това да става в училище с неинвазивни бързи тестове. Учителите, които нямат посочения документ и не желаят да се тестват следва да излязат в неплатен или платен отпуск.

Ценър Амалипе призовава училищата да подготвят оптимално бързо необходимите условия за връщане на учениците от прогимназиалните и гимназиалните класове още от 29.11.2021г.! Опитът от предходните две седмици показа, че тестването на учениците е напълно безболезнено и може да бъде проведено в рамките на до 30 минути. Родителите могат и трябва да бъдат убедени да предоставят съгласие за тестването на техните деца: включете активно образователните медиатори и действащите родителски клубове в този процес. Пожелаваме успех на всички колеги!

 Photo by Mira Kireeva on Unsplash  

Вижте още:

Как се случва връщането към присъствено обучение и тестването в училищата с ромски ученици?

Връщането към присъствено обучение в началните класове. Основни въпроси и отговори за тестването.

Връщането към присъствено обучение в началните класове. Основни въпроси и отговори.