Работа при нас

О Б Я В А за прием на документи за заемане на длъжност: „Образователен медиатор“ за изпълнение на проект в община Борован за с. Малорад

О Б Я В А ЦМЕДТ „Амалипе“ обявява прием на документи за заемане на длъжност: „Образователен медиатор“ за изпълнение на проект в община Борован за с. Малорад     Във връзка с изпълнение дейностите на проект BG05M9OP001-2.018-0042-2014BG05M2OP001-C01 “Аз, ти, тя и той, заедно за социална интеграция в община Борован “, по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция […]

Read More

ЦЕНТЪР „АМАЛИПЕ“ ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМЯДОВО

Във връзка с изпълнение на дейностите по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M90P001-2.018-0032-2014BG05M2OP001-C01 от 01.03.2019 г. по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. за проект BG05M90P001-2.018-0032 „Община Смядово с грижа за всички“, процедура чрез директно предоставяне с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за […]

Read More

Обява за 2 позиции за регионален образователен координатор за Югоизточна България и за Централна Южна България

Център за междуетнически диалог и толерантност “Амалипе” – В.Търново обявява 2 свободни работни места за следните длъжности: РЕГИОНАЛЕН КООРДИНАТОР ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ ЗА ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ РЕГИОНАЛЕН КООРДИНАТОР ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ ЗА ЦЕНТРАЛНА ЮЖНА БЪЛГАРИЯ Център Амалипе е една от водещите неправителствени организации, работещи в сферата на интеграция на ромската общност. В сферата на образователната интеграция Център Амалипе […]

Read More

Обява за офис сътрудник

                             Център за междуетнически диалог и толерантност “Амалипе” – В.Търново обявява свободно работно място по трудово правоотношение за следната длъжност ОФИС СЪТРУДНИК Кратко описание: Център Амалипе е една от водещите неправителствени организации, работещи в сферата на интеграция на ромската общност. Основни приоритети на […]

Read More

Обява за експерт образователни програми

Център “Амалипе” е организация, която работи за образователна интеграция и вярва, че всяко едно дете може да успее, всяко дете може да бъде отличник, стига да му помогнеш да го поиска. В допълнение към това, Център “Амалипе” работи за равноправното интегриране на ромите в обществото, основано на запазване на ромската идентичност и на модернизацията на […]

Read More
Page 5 of 512345