Национална онлайн среща на образователните медиатори

 

Център „Амалипе” има удоволствието да Ви уведоми, че организира национална онлайн среща за всички образователни медиатори. Информационната среща ще се проведе на 23-ти юни 2023г. (петък) от 13:00ч. в платформата за видео разговори ZOOM.

Целта на срещата е да запознаем всички образователни медиатори с бъдещето на ОМ, както и да представим новите наредби за финансиране на МОН, които пряко са свързани с ОМ. По време на срещата ще поставим и въпроса с финансирането на училищата, които не са с концентрация на уязвими групи.

Мрежата на образователните медиатори се развива от март 2021г., като към момента през наши срещи и обучения са преминали повече от 400 образователни медиатори. Освен това по време на срещата участниците ще имат възможност да се запознаят един с друг, както и да споделим информация относно предстоящите инициативи в рамките на мрежата на образователните медиатори в България.

Желаещите да участват в предстоящата среща е необходимо да се регистрират на следния линк:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIucOuppj8pG9zmlDN7wLsWy29vaWA4DW-e

За повече информация може да се обърнете към следните отговорници:

Атанас Атанасов – 0882 540 209, cor.amalipe.vt@abv.bg
Валери Ангелов – 0882 247 945, amalipe.monitoring@yahoo.com

 

По време на кръгла маса организирана от Център Амалипе проф. Цоков увери, че Министерството оценява високо труда на образователните медиатори, съдействието на Център Амалипе и че ще създаде необходимите предпоставки, за да не остане нито един медиатор без заетост след 01.07. В своето изложение Соня Кръстанова (директор на дирекция Финанси) поясни, че МОН е взел под внимание направените предложения от Амалипе, други НПО, директори и медиатори и че предлага решение, което е дори по-устойчиво от Националната програма. До края на юни МОН ще направи промяна в Наредбата за финансирането, чрез която ще се обособи специален ресурс, който училищата и детските градини ще получат за назначаване на образователни медиатори и социални работници. Той ще е насочен към училища/ДГ с концентрация на уязвими групи, като в зависимост от броя на децата/учениците в тях ще се определя до колко щата може да бъдат финансирани от Държавния бюджет. Също така ежегодно ще се определя със заповед на Министъра на образованието какво ще е финансирането за един щат. Образователните институции ще могат да изразходват този ресурс само за медиатори , социални работници и друг помощен персонал, което ще включва заплащането им, включително ДТВ. Ресурсът ще може да бъде използван през настоящата и следващата година , но не и по-късно. По този начин ще се сложи край на порочната практика някои училища да не разходват, а да натрупват и да прехвърлят през годините допълнителното финансиране по чл. 52а. На практика, по този начин средствата за работа с уязвими групи, които ал.3 на чл.52а позволяват да бъдат разходвани за четири типа разходи, ще бъдат разделени на два потока. Единият ще бъде само за заплащане на медиатори и няма да бъде използван за други цели. Цялата новина може да прочетета тук:

МОН предлага ново решение за образователните медиатори

Вижте още:

Празникът на етносите и толерантността – 18-ти Детски ромски фестивал “Отворено сърце” ще се проведе на 9-10 юни. Какво да очаквате?

Съгласувателните процедури в МОН – реален процес на гражданско участие или формален акт?

Дискусия за образователните медиатори в Комисията по образованието и науката към Народното събрание

Петиция събра повече от 20 0000 подписа в подкрепа на образователните медиатори