Промените в Наредбата за финансирането: въпроси и отговори

На 5-ти юли 2023 Министерският съвет одобри промени в Наредбата за финансирането на образователните институции, чрез които училищата и детските градини с концентрация на уязвими групи ще получат целенасочен ресурс за назначаване на образователни медиатори, социални работници и помощници на учителя. По какъв начин ще продължи финансирането за работа с уязвими групи след 1-ви юли 2023 г.?

Одобрените от МС промени предвиждат средствата, които училищата и ДГ получават за работа с уязвими групи от 2018 г. да продължат да бъдат предоставяни. Те ще бъдат разделени на два “потока”. Досегашната алинея 3 на чл. 52а предвиждаше предоставените средства да бъдат използвани за четири вида разходи:

  • За заплащане на участниците в екипите за обхват;
  • За назначаване на образователни медиатори, социални работници, помощници на учителя;
  • За допълнителни часове по български език;
  • За заплащане на друг персонал, ангажиран с мерки за превенция на отпадането:

тази възможност бе използвана от много директори, за да повишат заплатите на учителите;

След промяната в Наредбата за финансирането тези възможности се запазват, но са разделени в две алинеи, тоест на два “потока”. Първият запазва възможността за заплащане на участниците в екипите за обхват, за хонорари на преподаватели, които провеждат допълнителни часове по български език, както и за заплащане на всеки друг персонал, ангажиран с мерки за превенция на отпадането. Втората алинея обособява ресурс, който може да бъде използван единствено за назначаване/продължаване работата на образователни медиатори, социални работници и помощници на учителя. Наредбата определя какви бройки ще бъдат отпуснати на училищата и ДГ на базата на броя на учениците и според групата с концентрация на уязвими групи (от 1 до 5). Очаква се в близките 10 дни Министърът на образованието и науката да издаде специална заповед, в която ще бъдат определени училищата и ДГ, които ще получат ресурс за назначаване на медиатори….., както и размерът на този ресурс за всяко училище през 2023 г.

По-долу прилагаме отговорите на някои от най-често задаваните въпроси от директори, учители и медиатори:

От кога ще бъде предоставен ресурсът за назначаване на медиатори, социални работници и помощници на учителя?

Ресурсът е разчетен от 01.07.2023 г. Вероятно средствата ще бъдат получени по сметките на училищата малко по-късно, но ще се отнасят за периода 01.07.2023 – 31.12.2023.

Всяка година ли ще бъде предоставян такъв ресурс?

Да, промяната в Наредбата за финансирането гарантира устойчивост в заплащането на образователните медиатори. Ресурсът ще бъде получаван всяка година, като  ежегодно Министърът на образованието ще определя каква сума ще бъде отпускана на училищата за заплащане на медиаторите.

 

През 2023 г. ще могат ли училищата, които не са имали образователен медиатори да получат от този ресурс?

Не. През 2023 г. ресурсът е предвиден единствено за училищата, които са имали медиатори към 30.06.2023 г. Те може да са били назначени по НП “Подкрепа за образователните медиатори и социалните работници” или от бюджета на съответното училище. Предоставяното финансиране ще подсигури продължаване на заетоста на тези медиатори/социални работници.

Училищата, които не са участвали в НП и не са имали назначени медиатори/социални работници, ще получат от “първият поток” средства по чл. 52а – така, както е било и през предходните години.

През 2024 г. всички училища и ДГ с концентрация на уязвими групи ще получат ресурс за назначаване на образователни медиатори…

 

Нашето училище не получава средства по чл. 52а. Ще получим ли ресурс за назначаване на образователни медиатори?

За съжаление – не! Ресурсът е разчетен, като част от финансирането на институциите с концентрация на уязвими групи. Възможно е вашето училище да обучава деца от семейства с нисък образователен статус (именно това се разбира като “уязвими групи”), но да не получава ресурс по чл. 52а, ако не е попълнило информацията по “характеристики на средата” в НЕИСПУО или ако не е попълнило тази информация коректно. Не пропускайте да направите това в началото на следващата учебна година!

Център Амалипе предлага от следващата година ресурс за назначаване на образователни медиатори да бъде предоставен и на училищата/ДГ с ниска концентрация на уязвими групи, които реализират процес на десегрегация.

 

Нашата детска градина има назначен медиатори по проект “Активно приобщаване в сферата на предучилишното образование”. Ще получим ли ресурс по Наредбата за финансирането, чрез който да продължим заетоста на медиатора?

Не и през 2023 г. Медиаторите в ДГ, работили по АПСПО продължават да бъдат заплащани по проект REACT EU. От 2024 г. те ще получават ресурс за назначаване на медиатори по Наредбата за финансирането – разбира се ако са с концентрация на уязвими групи.

 

Какво финансиране по чл. 52а ще получим през тази година?

Училищата и ДГ с концентрация на уязвими групи ще продължат да получават финансиране по чл. 52а. За периода 01.01. – 30.06. 2023 г. то ще бъде в размера, получаван и през 2023 г. (за предучилищното и основното образование този размер е с 25% по-висок от стандарта за средно образование). За периода 01.07. – 31.12.2023 г. размерът по “първия поток” се изравнява на нивата на стандартите за учениците в средно образование. Тоест, както ПГ, така и останалите училища и ДГ ще получат между 39 и 197 лв. за дете/ ученик (39 лв. е за първа група, 79 лв. за втора група, 118лв. за трета група, 156лв. за четвърта група и 197лв.  за пета група). Към тях ще бъдат добавени и допълнителните средства за назначаване на образователни медиатори.

 

Могат ли средствата за назначаване на образователни медиатори да бъдат използвани за друго?

Категорично не! Следва да поясним, че те са само за заплащане на образователни медиатори, социални работници, помощници на учителя и не могат да бъдат използвани за друг персонал, както и не могат да бъдат използвани за друг тип разходи (например транспорт, храна и др.)

Средствата, които не бъдат използвани през съответната година и през последващата, ще бъдат “удържани” от траншовете през следващите години. Не задържайте средствата за образователни медиатори, защото ще ги загубите!

 

Можем ли да използваме и другите средства по чл. 52а, за заплащане на образователни медиатори?

Да, можете да назначите повече медиатори от бройките, които ще бъдат определени със заповед на Министъра на образованието и науката, като използвате “първия поток” от средствата по чл. 52а. Също така можете да предоставите по-голяма заплата на медиаторите.

Следва да подчертаем, че чрез промените в Наредбата за финансиране ще бъде прекратена практиката средствата по чл. 52а, да не бъдат използвани, а да се прехвърлят като “преходен остатък” от някои училища. Тази практика не е широко разпространена, но някои от големите градски училища с концентрация на уязвими групи години наред не използваха средствата по чл. 52а, а ги прехвърляха от година на година по своя бюджет. Променената наредба изисква средствата по “първия поток” да бъдат използвани в рамките на една година.

 

Вижте още

Министерски съвет одобри промените в Наредбата за финансиране, които гарантират дългоочакваното финансиране за образователните медиатори