Министерски съвет одобри промените в Наредбата за финансиране, които гарантират дългоочакваното финансиране за образователните медиатори

На своето заседание от 05.07.2023г. Министерският съвет одобри промени в Наредбата за финансирането на образователните институции. Чрез тях от 01.07.2023г. държавният бюджет ще предостави специален ресурс на училищата и ДГ с концентрация на уязвими групи за назначаването на образователни медиатори, социални работници и помощници на учителя. По този начин МОН обезпечи заплатите на наетите по НП „Подкрепа за образователните медиатори“, която преключи на 30.06. Какво се предвижда в Наредбата и какво следва да направят директорите на училища и ДГ?

Какво предвижда променената Наредба?

Най-важното в променената Наредба за финансирането е предоставянето на специален ресурс за назначаване на образователни медиатори в училищата с концентрация на уязвими групи. Той е предвиден още от 1 юли. Училищата ще получат конкретните суми след одобряването на Националния бюджет, но при всички положения те вече могат да разполагат с отпуснатите средства със задна дата от 1 юли. Това е изключително важно, тъй като НП “Подкрепа за образователните медиатори” приключи на 30 юни. Център Амалипе многократно информира за предстоящата промяна в Наредбата за финансирането и апелира към директорите да не съкращават своите медиатори. Мнозина откликнаха на този апел и задържаха образователните медиатори/социални работници. Други директори съкратиха своите медиатори или им предложиха договори на 4-часова заетост по проект “Успех за теб”. От приетото Решение на МС става ясно, че училищата ще разполагат със средства за продължаване на дейността на медиаторите от 1 юли.

Чрез решението на Министерският съвет за промяна в Наредбата за финансирането, МОН откликна на желанието на учители, медиатори и експерти на НПО за продължаване на заетостта на медиаторите, работещи по Националната програма, както и за намирането на по-устойчив начин за финансиране на заплатите на медиаторите. Приетото решение не е идеално, но е значително по-добро от досегашните. Чрез него училищата с концентрация на уязвими групи ще получат специално финансиране от Държавния бюджет за продължаване на работата на назначените медиатори още от 1 юли 2023. Така медиаторите, работещи по Националната програма не следва да бъдат съкратени. От 2024г. такова финансиране ще бъде предоставено и за останалите училища с концентрация на уязвими групи, както и за детските градини. По този начин финансирането на заплатите на медиаторите ще бъде подсигурено от Държавния бюджет без да зависи от желанието на даден министър да продължи или не определена Национална програма.

Много важно е и това, че ще продължи отпускането на средства за работа с уязвими групи по чл. 52а от Наредбата за финансирането. Т.е.,  ресурсът за заплатите на медиаторите няма да бъде за сметка на останалите средства, получавани от училища и ДГ с концентрация на уязвими групи. В условията на политическа нестабилност и бюджетни ограничения, това е един сериозен успех.

Недостатък на намереното решение е, че то се отнася само до училища и ДГ с концентрация на уязвими групи. Етнически смесените училища и ДГ, в които децата от семейства с ниско образование са под 20% няма да могат да получават този ресурс. Както знаем, в някои от тях се осъществява реален интеграционен процес и медиатори са необходими. Необходимо е от следващата година такъв ресурс да бъде предоставен и за тези училища.

Друга промяна в наредбата е превръщането на  финансирането на общинските детски години в изцяло делегирана от държавата дейност. Това става с оглед на премахването на таксите за детска градина.

 

Как се стигна до тук?

През предходните пет години образователните медиатори доказаха своята ключова роля за превенция на отпадането от училище и връщане в класните стаи на всички деца и ученици. Те се утвърдиха като безспорен помощник на учителите в работата с родителите, особено от уязвими групи и ромската общност.

Въпреки безспорната полза от работата на образователните медиатори и социалните работници, дълго време не бе намерен устойчив начин за подсигуряване на тяхната заетост. Първоначално, медиаторите и социалните работници в училищата бяха наети по Проект „Подкрепа за успех“, който приключи преди година. След това (за 6 месеца) те бяха финансирани от Националната програма „Подкрепа за образователните медиатори и социалните работници“, която приключваше на 31.12.2022г. Благодарение на активното застъпничество на Център Амалипе и над 200 училища, тя бе удължена с още 6 месеца до 30.06.2023г. В началото на април МОН и тогавашният Министър на образованието проф. Пенов, оповестиха намерение да не поднови Националната програма, а да поиска от училищата сами да покрият заплатите на медиаторите.

Това подтикна неформалната Мрежа на образователните медиатори, Амалипе и десетки училища и организации да организират застъпническа кампания за продължаване на заетостта на образователните медиатори. Инициативата събра в общо писмо до министър Пенов и Гълъб Донев 60 организации, сред които Заедно в час, Асоциация Родители, Националната мрежа на здравните медиатори, Национална мрежа за децата и ред други организации, работещи на местно и национално ниво. Писмото бе подкрепено и от всички социални партньори в образованието- двата учителски синдиката и двата работодателски съюза на училищни директори. Малко са случаите на такава съвместна подкрепа за образователна инициатива.

Паралелно с това, в края на април и началото на май образователните медиатори организираха събирането на физически подписи, като за 12 дни се подписаха над 21 000 граждани от цялата страна. Информация може да видите тук.

Подкрепителни писма изпратиха Националният Омбудсман и други институции. Ключови посолства, включително Посланическата група по ромските въпроси (тя обединява четиринадесет посланици- на САЩ, Великобритания, Швейцария и основните държави от ЕС) също отправиха запитване към тогавашния министър на образованието проф. Пенов. Информирахме и Комисията за образованието и науката към 49-тото НС. Народните представители Елисавета Белобрадова, Красимир Вълчев и акад. Денков поставиха питане пред министър Пенов по време на заседание на Комисията, като настояха за бързо намиране на решение. Вижте информация тук.

Използвахме и процедурата за обществени консултации, като голям брой организации, директори, учители и медиатори изпратиха становища по предложените Национални програми в образованието, настоявайки за продължаване на НП “Подкрепа за образователните медиатори”: 124 становища от общо 160 съдържат това предложение.

Въпреки този безпрецедентен граждански натиск, министър Пенов не проявяваше видим ангажимент за запазване на медиаторите. Нещата се промениха коренно след смяната в МОН. Още на 9 юни новоизбраният министър на образованието проф. Цоков, началникът на политическия кабинет Наталия Михалевска и експерти от дирекция Финанси на МОН, се включиха онлайн в Кръгла маса “Перспективи пред устойчивостта на образователните медиатори”. Те предложиха устойчиво решение за заплащането на образователните медиатори, като чрез промяна в Наредбата за финансирането ще бъде отпуснат специален ресурс за наемането на образователни медиатори и социални работници в училищата и детските градини с концентрация на уязвими групи. В продължение на този разговор,  на 23 юни, се проведе онлайн среща с над 160 медиатори и директори на училища, в която се включиха и представители на МОН. На нея бяха дискутирани повече подробности по очакваната промяна в Наредбата за финансирането.

 

Център Амалипе благодари на Министър Цоков, на г-жа Михалевска и на всички колеги от МОН, които работеха за предложеното решение, което подсигурява продължаване и устойчивост на образователните медиатори! Благодарим на Народните представители Елисавета Белобрадова и Красимир Вълчев, както и на настоящия премиер академик Денков, които поставиха въпроса в Народното събрание и предложиха основни насоки за намереното решение! Дълбока е нашата благодарност и към неправителствените организации, социалните партньори и всички институции, които подкрепиха искането за намиране на устойчиво решение за заплатите на образователните медиатори!

Необходимо е да бъде намерено решение и за заплащането на медиаторите в училищата и ДГ без концентрация на уязвими групи. Особено важно е да продължат усилията за одобряване на образователния медиатори като професия и за  тяхното обучение, както и за облекчаване на възможностите част от образователните медиатори да завършат висше педагогическо образование и да станат пълноправни учители.

 

Вижте още:

Проведе се онлайн среща за образователните медиатори: какво бе уточнено на нея?

Предложение към Наредбата за финансиране, юни 2023

МОН предлага ново решение за образователните медиатори