Обучение на учители-наставници/ментори по проект BG05M2OP001-3.017-0037-C01 “Заедно за успеха на всеки ученик: повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“

В средата на юли, в рамките на два поредни дни /14 и 15.07.2022 г./,  се реализира обучение на педагогически специалисти от училищата, включени в проект BG05M2OP001-3.017-0037-C01“Заедно за успеха на всеки ученик: повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“. Обучението е част дейност 3. Провеждане на краткосрочни обучения на учители, педагогически специалисти, […]

Read More

Новият служебен министър и зам.-министри на образованието (обновена)

Проф. д-р Сашо Пенов е служебният министър на образованието и науката в служебното правителство, назначено с указ от президента Румен Радев от 2 август. В политическия му кабинет влизат новоназначените заместник-министри Надя Младенова и проф. дпн Албена Чавдарова. На поста си остава заместник-министър Мария Гайдарова, която ще продължи да управлява ресор “Училищно образование”.  Кой е […]

Read More

Новите учебни програми: какви липси бяха установени и какво предстои?

МОН публикува анализ/обобщена информация относно настоящите учебни програми по общообразователните предмети. Той е базиран на 5 проучвания сред основните заинтересовани страни – учители, ученици и родители. Какво очертават като проблеми проучванията, какви промени предлага анализът на МОН и какво предстои през следващите месеци? Анализът на МОН/обобщената информация е базиран върху пет специално организирани допитвания – […]

Read More

Заедно в борбата срещу домашното насилие

Домашното насилие спрямо ромски жени не е рядкост. Ромските жени, които преживяват домашно насилие, се сблъскват с повече трудности поради бедност, социално изключване, дискриминация и липса на социални услуги в районите, където живеят. Те рядко съобщават за случаи на домашно насилие, тъй като не са достатъчно информирани за проблема, както и кои служби да сигнализират. […]

Read More

Г-жа Беате Валтер-Розенхаймер, депутат от Германския Бундестаг, се запозна с работата на Център Амалипе

На 18-ти юли 2022г. като част от визитата си в България, г-жа Беате Валтер-Розенхаймер, депутат от Германския Бундестаг и заместник-посланика на Федерална Република Германия в България Щефан Рьокен се срещнаха с представители на Център Амалипе и се запознаха с работата на организацията, подкрепата за училищата, работещи в ромска общност и работата с образователните медиатори. Срещата […]

Read More

Операция „Модернизация на професионалното образование и обучение“: какво предвижда и от кога?

Седемдесет милиона лева ще инвестира новата Програма Образование в операция, която има за цел да подпомогне адаптирането на професионалното образование и обучение спрямо динамиката на пазара на труда. Тя ще бъде реализирана в национален мащаб като „системен проект“ на МОН и се предвижда да обхване близо 400 училища, предлагащи професионално образование. Това стана ясно след […]

Read More

В град Велико Търново се проведе обучение на юристи и адвокати на тема: “Случаи на дискриминация в ромска общност”

На 21.07.2022г. в хотел „Панорама“ гр. Велико Търново се състоя обучение на юристи и адвокати от адвокатска колегия от Велико Търново, в рамките на  проект ERELA на тема: “Случаи на дискриминация в ромска общност”. На събитието присъстваха над петнадесет юристи и адвокати, които бяха поканени да вземат участие в събитието.  Атанас Атанасов и Валери Ангелов, […]

Read More

Отворена е за кандидатстване програма Равен шанс – достъп до средно образование 2022-2023!

Център Амалипе съвместно с Фондация „Тръст за Социална Алтернатива“ обявява Програмата „Равен шанс- достъп до средно образование“ за ученици в гимназиална степен за учебната 2022-2023 г.   Програма „Равен шанс- достъп до средно образование“ (наричана по-долу за краткост „Програмата”), финансирана от Фондация „Тръст за Социална Алтернатива“ (“ТСА”) има за цел да подобри достъпа до средно […]

Read More

Провеждане на обучения по проект BG05M2OP001-3.017-0037-C01“Заедно за успеха на всеки ученик: повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“

„Все така с любов към децата и учителите им“… Това е само една от десетките положителни обратни връзки от проведените краткосрочни обучения на педагогически специалисти и директори от училищата за работа в мултикултурна образователна среда, които завършват с присъждане на квалификационни кредити. Обученията са в изпълнение на проект BG05M2OP001-3.017-0037-C01“Заедно за успеха на всеки ученик: повишаване […]

Read More

За какво ще бъдат използвани 150 милиона допълнение към бюджета за образование?

С 10% ще бъдат увеличени средствата за издръжка, включени в единните разходни стандарти, от първи юли. От същата дата ще бъде увеличен с 31% нормативът за издръжка на дете в детска градина, чрез който МОН компенсира отпадането на таксите в предучилищното образование. С 15% ще бъде увеличен нормативът за стипендии на учениците, считано от 15-ти […]

Read More
Page 41 of 112« First...102030...3940414243...506070...Last »