Дейности

ЦЕНТРОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ

В село Преселенци отбелязаха “Междунардния ден на правото да знам“

Образователният медиатор Инджегюл Неджемединова с учениците от ОУ  “Васил Левски” село Преселенци проведоха дискусия по повод “международния ден на правото да знам”, която бе обвързана с проблема с домашното насилие. На участниците се обясни какво е домашно насилие, като дискутираха какво знаят за него, колко вида насилие може да има и как да се предпазят; […]

Read More

В Бяла черква се отбеляза Международния ден ,,На правото да знам“

В град Бяла Черква се с отбеляза международният ден  „На правото да знам“.  Медиаторите Стефан Стефанов и Никола Георгиев проведоха дискусия на  тема: Превенция на домашното насилие пред ученици от ОУ “Бачо Киро“. По-късно се състоя и среща с родители от родителския клуб, на които също бе представена темата за домашното насилие, бяха дискутирани основни […]

Read More

Дарения получиха няколко нуждаещи се семейства в с. Батак

На 28.09.2021 в село Батак Стефан Стефанов и Никола Георгиев, образователни медиатори, посетиха няколко нуждаещи се семейства –  многодетни, на които предоставиха дарения от дрехи, обувки и перилни консумативи. След първото посещение при тези семейства се установи, че при много от тях се отглеждат деца,които учат и посещаватредовно на училище, а родителите нямат възможност да […]

Read More

Стефан Стефанов, образователен медиатор-координатор

Уважаеми читатели, Център Амалипе бе една от първите организции, които прилагаха пилотния модел за общностен модератор, в последствие образователен медиатор. В процеса на работа стана много ясно, колко голяма е необходимостта от бързото включване на образователните медиатори в учителските екипи на училища, в които има голям процент ученици от етнически малцинства в България. Ето защо през […]

Read More

Предстоящо онлайн обучение на тема “Създаване на родителски клуб в училище”, организирано от Център „Амалипе“. 30.09.2021

Център „Амалипе” има удоволствието да Ви уведоми, че организира поредното онлайн обучение за образователни медиатори на 30-ти септември от 13:00ч. в платформата за видео разговори ZOOM. Център Амалипе започна серия от обучения на образователните медиатори, като предстоящото ще бъде шестото такова за 2021г. Обучението има за цел да обмени опит между образователните медиатори от различни […]

Read More

В Стражица се проведе среща с родители от общността

На 20.09.2021г. се проведе среща с родители на тема: „Подобряване на взаимодействието семейство – училище“. Образователният медиатор  Ирена Михайлова започна с обсъждане и разговори с родители във връзка с това, че учениците трябва да посещават редовно училище. За това и са тези срещи – консултации с родители, тъй като един от най-ефикасните начини, които помагат […]

Read More

В Смядово се проведе среща с родители от общността

На 20.09.2021г. се проведе среща с родители от град Смядово. На срещата присъстваха образователният медиатор към Център “Амалипе” Ремзие Хюсеинова, Силвия Станчева  – Образователен експерт и здравният медиатор Ирина Илиева. Темата на събитието бе „Подобряване на взаимодействието семейство – училище“. Образователният медиатор започна с обсъждане и разговори с родители във връзка с това ,че учениците […]

Read More

Ирена Михайлова, образователен медиатор-координатор

Уважаеми читатели, Център Амалипе бе една от първите организции, които прилагаха пилотния модел за общностен модератор в последствие образователен медиатор. В процеса на работа стана много ясно, колко голяма е необходимостта от бързото включване на образователните медиатори в учителските екипи на училища, в които има голям процент ученици от етнически малцинства в България. Ето защо […]

Read More

В град Смядово се проведе среща с родители от родителския клуб

На 17.09.21 г. се проведе работна среща с родители, която образователният медиатор Ремзие Хюсеинова организира Гости на срещата бяха: Силвия Станчева – педагогически координатор към ЦМЕДТ Амалипе  и Ангел Ангелов – образователен медиатор от гр. Шумен. Силвия и Ангел, както и Ремзие, запознаха родителите със своя богат житейски и професионален опит, свързан с интеграцията на […]

Read More

Работа на терен се проведе в Батак с родителите на учениците в Основоно училище

На 17.09.2021 в село Батак медиаторът Стефан Стефанов и директорът на ОУ “Св. Св Кирил и Методий” г-н Шенай Нуриев проведоха срещи с родители на ученици, които учат в училището. По време на теренната работа бяха направени консултации относно нуждите им.   Дейностите са по проект BG05M9OP001-2.018-0014-C01 „Интеграция на уязвими групи в община Павликени“, по […]

Read More
Page 4 of 14« First...23456...10...Last »