Дейности

ЦЕНТРОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ

Ирена Михайлова проведе среща с жени на тема „Не на насилието над жени“ в град Стражица

На 22.02.2022 г. образователният медиатор-координатор към Мрежа на образователните медиатори, създадена от Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“, Ирена Михайлова проведе среща с жени на тема „Не на насилието над жени” в град Стражица. Медиаторът разясни видовете домашно насилие. Жените бяха информирани, че могат да се обърнат към медиатора за информация и помощ или към […]

Read More

Образователният медиатор Стефан Стефанов връща деца в училище

Образователният медиатор към Професионална гимназия по аграрни технологии “Цанко Церковски”  град Павликени и координатор към Мрежа на образователните медиатори, създадена от Център за междуетнически диалог и толерантност “Амалипе”, Стефан Стефанов  работи на терен в село Батак. Методът на работа е от врата на врата, среща се родители на ученици, които не посещават редовно училище по […]

Read More

Училища, медитори и доброволци отбелязаха Деня на майчиния език

За поредна година училищата от мрежата за интеркултурно образование “Всеки ученик ще бъде отличник”  и Мрежата на образователните медиатори от цялата страна, отбелязаха Международния ден на майчиния език – 21 февруари. Този ден е обявен на генерална конференция на ЮНЕСКО през ноември 1999 година. От  2000 г. датата се отбелязва с цел насърчаване на многоезичието […]

Read More

„Не, не, не на ранните бракове!“

Щяхме да подминем едно сърце като поредното сърце, поредното обяснение в любов, поредното засвидетелстване на вярност и обич в социалните мрежи, но едно сърце беше различно, заради надписа в него: „Не, не, не на ранните бракове“. С това послание се появиха децата от ихтиманското училище „Св. Св. Кирил и Методий“ в социалните мрежи. Техните снимки […]

Read More

Фатме Арслан посети кв. Шекер махала в град Пловдив

Образователният медиатор към ПГТСТ “Гоце Делчев” гр. Пловдив Фатме Арслан посети кв. Шекер махала в град Пловдив заедно със своя колега Шабан. Фатме подкрепи хора в нужда, раздадени бяха дрехи и обувки на социално слаби семейства, като инициативата дойде от медиаторите. Сега е първият от трите свещени месеци за мюсюлманския свят и се дарява за […]

Read More

Поздрав за Международния ден на майчиния език с авторски стих на Златина Памукова

В Международния ден на майчиния език отбелязваме многообразието на езиците по света, като всеки един от тях изразява културното богатство на един народ и запазва идентичността му в преходността на днешните динамични времена. Специален поздрав за международния ден с авторски стихове на ромски език ни представя талантливият Велислав Христов, ученик в НУФИ “Филип Кутев”, гр. Котел. […]

Read More

Мира Кирилова подкрепя ученици и родители в условията на епидемична обстановка

На 17.02.2022 г. Мира Кирилова, образователен медиатор към ОбУ ”Добри Войников” село Победа, проведе теренна работа. Мира продължава да подкрепя учениците и родителите в тази сложна епидемична обстановка. Нейната работа е да посещава семействата и да провежда разговори във връзка с информираността и мотивацията за това децата редовно да посещават училище. Медиаторът  раздава информационни материали, […]

Read More

Регионална среща на образователните медиатори от североизточния регион – Варна, Добрич, Търговище, Шумен и Силистра

Център „Амалипе” организира първата регионална среща на образователните медиатори през настоящата 2022г. От началото на 2021г., Център Амалипе започна серия от обучения на образователни медиатори за утвърждаване на професията образователен медиатор. Обучението има за цел да обмени опит между образователните медиатори от различни населени места в България, като по време на обучението образователните медиатори ще […]

Read More

Веселинка Илиева от село Камен връща ученици в училище чрез срещи с родители на терен

Днес ви представяме Веселинка Илиева – образователен медиатор към СУ „Св. Климент  Охридски” село Камен, община Стражица.  Тя споделя, че желанието и хъса за работа са неотменна част от нейното ежедневие. Едно от нещата, с  които се гордее е как всеки ден убеждава децата да посещават редовно училище в условията на пандемия. Всеки  неин работен […]

Read More

Предстоящо: Стотици училища и образователни медиатори от Мрежата на Център “Амалипе” ще отбележат Международния ден на майчиния език

За поредна година стотици училища и образователни медиатори от цялата страна, част от Мрежата  “Всеки ученик ще бъде отличник” на ЦМЕДТ “Амалипе”, ще отбележат Международния ден на майчиния език – 21 февруари. Този ден е обявен на генерална конференция на ЮНЕСКО през ноември 1999 година. Ежегодно от  2000 г. датата се отбелязва с цел насърчаване […]

Read More
Page 10 of 25« First...89101112...20...Last »