Средствата за работа с уязвими групи по училища и детски градини през 2023 година

Общо 1678 детски градини, общообразователни училища и професионални гимназии ще получат средства за работа с уязвими групи през 2023 година. Това става съгласно член 52а от Наредбата за финансирането, който бе променен от началото на юли, така че да бъдат предоставени специални средства за назначаване на образователни медиатори. Затова финансирането за 2023г. става по стандарти, различаващи се от 2022г. и от предстоящата 2024г. Заповедта за разпределението на средствата по конкретните образователни институции бе публикувана от МОН на 25 юли.

Практиката да бъдат отпускани средства от държавния бюджет за работа с уязвими групи започна през 2018 година. Съгласно класификацията на МОН близо половината от общообразователните училища (начални, основни, обединени и средни училища) са с концентрация на уязвими групи. Такива са и една трета от професионалните гимназии, както и една четвърт от детските градини. Към този момент нито една от профилираните гимназии не е с концентрация на уязвими групи.

Както посочихме в предходни публикации на уебстраницата на Център Амалипе, през 2023г. средствата за работа с уязвими групи, получавани от училищата и детските градини, включват и специален ресурс за назначаване на образователни медиатори, социални работници и помощници на учителя. Той е включен в Заповедта, като този ресурс е за периода 01.07-31.12.2023г. В тази връзка, променени са и стандартите за финансиране на различните образователни институции. За периода 01.01-30.06.2023г. те са същите като през 2022г. За второто полугодие стандартите в средна степен се запазват, а в предучилищните групи и основните класове се приравняват към гимназиалните класове, т.е., намаляват се с 25%.

По-долу прилагаме отговори на най-често задаваните въпроси във връзка със средствата за работа с уязвими групи:

 

Какъв е стандартът за един брой медиатор/социален работник/помощник на учителя през 2023г.?

Стандартът за една година е 16 000лв. Тъй като през 2023г. средствата се отпускат за половин година, той е 8 000лв. Можете да видите какви средства ще получи вашето училище за образователни медиатори в колона 12 от таблицата за средствата за уязвими групи през 2023г. Ако вашето училище получава по-различна сума, то е защото ви се полага по-различна бройка – 0,5 или 1,5 и т.н. Стандартът е усреднен за всички училища и е определен със заповед на министър Цоков № РД09-1555/ 20.07.2023 г.

Както се вижда, този стандарт е по-висок от минималната работна заплата и би следвало да доведе до повишаване на заплатите на образователните медиатори.

 

Нашето училище е с концентрация на уязвими групи, но не е включено в колона 12 от таблицата за 2023г. Защо?

Най-вероятната причина е това, че не сте имали медиатор към 30.06.2023г. Променената Наредба предвижда през 2023г. средства да бъдат предоставени само на тези училища, които работеха по НП „Подкрепа за образователните медиатори“ или имаха медиатор/и, назначени със средствата по чл.52а. Това е и причината да не бъдат включени детски градини през настоящата година.

Важно е да отбележим, че от 2024г. средствата за назначаване на образователни медиатори… ще бъдат предоставени на всички училища и ДГ с концентрация на уязвими групи.

 

Как се определят броя на образователните медиатори, за които училищата и ДГ получават специален ресурс?

Този ресурс е предоставен на базата на броя на децата и учениците и на групата, в която попадат образователните институции, според концентрацията на уязвими групи, както следва:

Как е формирана сумата по колона 11 от таблицата за 2023г.?
Финансирането, което получавате в колона 11 включва:
– За първото полугодие на 2023г. то е в размера, получаван и през 2023 г. (за предучилищното и основното образование този размер е с 25% по-висок от стандарта за средно образование).
– За периода 01.07. – 31.12.2023 г. размерът на финансирането по чл.52а, ал.1, т.1 се изравнява на нивата на стандартите за учениците в средно образование. Тоест, както ПГ, така и останалите училища и ДГ ще получат между 39 и 197 лв. за дете/ ученик (39 лв. е за първа група, 79 лв. за втора група, 118лв. за трета група, 156лв. за четвърта група и 197лв. за пета група).
Можем ли да прехвърлим средства от колона 11 към колона 12?
Да, допустимо е да бъдат прехвърляни средства от общите към специфичните за работа на образователни медиатори. Обратното е недопустимо.
Ако назнача медиатор по-късно, мога ли да прехвърля средствата от 2023г. за 2024г.?
Не, една от промените в Наредбата за финансирането е това, че неизразходваните средства през дадена година ще бъда „удържани“ от средствата, които трябва да получите през следващата година. Затова, назначете възможно най-скоро образователен медиатор/и, за да не загубите тези средства. Имате право да го назначите и на по-висока заплата.
Кои училища и детски градини могат да получат средствата по чл. 52 а?
– училищата и детските градини, които са попълнили информация в НЕИСПУО от работна карта “Характеристики на средата” за повече от 80 % от децата в детска градина или за учениците в основна степен. Изискване е също така в тях да се обучават поне 15 деца / ученици в предучилищна, основна или средна степен;
– в тях концентрацията на деца от уязвимите групи да е поне 20 %. Уязвимостта е определена чрез образователния статус на родителите: ако родителите са с по-ниско от средно образование, учениците са застрашени / от уязвими групи;
– да обучават в предучилищна, основна или средна степен.

 

Защо има разлика между различните училища и детски градини?

Съгласно Наредбата, училищата и детските градини с концентрация на ученици от уязвими групи са разпределени в 5 групи, като най-ниско е финансирането в първа група, а най-високо – в пета група.

В коя от петте групи за допълнително финансиране ще попадне съответното училище или градина, т.е. с каква сума ще бъде допълнително финансирано, зависи от два фактора:

– процент на родителите с по-ниско от средно образование;

– процент на родителите с по-ниско от основно образование

Как точно са групирани училищата е посочено в Приложение 6а към чл. 52б от Наредбата за финансирането.

 

Център Амалипе приветства предоставянето на средства за работа с уязвими групи и продължаването на тази практика! През годините тя доказа своята необходимост и положителния ефект, който бива постигнат в много училища и ДГ.

Приветстваме предоставянето на специален ресурс за назначаване на образователни медиатори/социални работници/помощници на учителя! По този начин МОН откликна на предложенията на Център Амалипе и стотици училища, както и на неформалната Мрежа на образователните медиатори за запазване на тази важна позиция след края на Националната програма.

Автор: Деян Колев

 

Вижте още:

Финансирането на училищата и ДГ с концентрация на уязвими групи през 2023 г.: повече информация

Промените в Наредбата за финансирането: въпроси и отговори

Министерски съвет одобри промените в Наредбата за финансиране, които гарантират дългоочакваното финансиране за образователните медиатори

Проведе се онлайн среща за образователните медиатори: какво бе уточнено на нея?

МОН предлага ново решение за образователните медиатори