Образователният медиатор Ирена Михайлова проведе среща за информиране на ромски жени за домашното насилие

Образователният медиатор Ирена Михайлова проведе среща с жени във връзка с насилието над жени на 01.04.2022 г. Срещата се проведе в Център за Развитие на Общността в гр.Стражица, на която са присъствали и родители. Присъстващите са били запознати с това какви мерки могат да предприемат жените, за да се защитят в случаи на домашно насилие.

 

Проведената среща е резултат от организираните през месец март обучения на образователни медиатори, чийто участник бе Ирена Михайлова. С мероприятието тя продължава мисията на Център “Амалипе” и проект PATTERN, с който се цели информиране и обучаване на жени от ромската общност за това как да разпознават, предотвратяват и преустановяват домашното насилие. 

 


Вижте повече за проект PATTERN:

Център “Амалипе” изготви Протокол за домашно насилие спрямо ромски жени: полезно ръководство за професионалисти

Международен ден на момичето

8 април – Международен ден на ромите

Център “Амалипе” проведе проучване сред ромските жени относно информираността им за домашното насилие – какво научихме?

Продължава борбата на Център “Амалипе” срещу домашното насилие спрямо ромските жени

Център „Амалипе“ започва съвместна работа с чуждестранни партньори от Португалия, Румъния, Гърция и Испания за превенция на домашното насилие над ромски жени