Фолклор на етносите – Ромски фолклор

Програмата се реализира от началото на 2002/2003 г. от Център за междуетнически диалог и толерантност “Амалипе” с подкрепата на Министерство на образованието и науката, Институт “Отворено общество” и други фондации и институции.

Проблеми, които искаме да разрешим:

Появата на СИП “Фолклор на етносите в България – Ромски фолклор” бе обусловена от три причини. Първо, тревожен факт през последните няколко години е големият процент непривлечени или отпаднали от училищната система ромски деца. Това е проблем не само за самата ромска общност, но и за българското общество като цяло. Второ, под влияние на околните (родители, близки, съседи или просто случайни хора)  у децата от неромски произход често се формират дълбоки предразсъдъци спрямо ромите – предразсъдъци, които са основани на тяхното непознаване. Веднъж формирани у децата, тези предразсъдъци пречат на нормалното им общуване с ромските им съученици, а това допълнително затвърждава стереотипите. Трето, един от основните проблеми пред българската образователна система и по-конкретно пред учебното съдържание е слабото застъпване на мултикултурни елементи.

Повече информация за програмата можете да видите тук

Център Амалипе отличава училищата отличници в мрежата по повод 24-ти май!

По повод деня на славянската писменост и култура 24-ти май тази година решихме символично да отличим институциите, без които нашата работа би била невъзможна и безсмислена – училищата в мрежата на Център Амалипе “Всеки ученик ще бъде отличник”. Те не са просто партньор по проект, а дългогодишен приятел с обща цел и мисия – да […]

Read More

ПРЕДСТОЯЩО: Обучение за преподаватели на клуб “Фолклор на етносите – ромски фолклор”

За поредна година Център „Амалипе“ кани както преподаватели, които за пръв път през тази учебна година ще започнат да водят часове по „Фолклор на етносите – ромски фолклор“, така и представители на дългогодишни партньорски училища, които да обогатят знанията си за работа в общността. Актуално с времето, обучението ще се проведе под формата на УЕБИНАР през платформата за […]

Read More

Красива модна колекция “Етноси” сътвориха и представиха учениците от Гимназията по модейн дизайн във Велико Търново

На 22 октомври 2020 г. в Хан Хаджи Николи на емблематичната “Самоводска чаршия” във Велико Търново се състоя модно ревю „Етноси“, на което бе представена едноименната модна колекция, създадена по проект „Единни в многообразието – иновативни действия за интеркултурно образование в Професионална гимназия по моден дизайн – Велико Търново“, финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата […]

Read More

НЯКОЛКО ЧЕСТО СРЕЩАНИ ВЪПРОСИ

Как да сформираме групата по “Фолклор на етносите – Ромски фолклор”? Досега предметът имаше статут на СИП (Свободноизбираема подготовка). В този случай важат всички изисквания за сформиране на група по СИП, които са валидни и за останалите предмети. Необходимо е да бъдат подадени молби (в писмена форма), подписани от ученика, желаещ да изучава предмета и […]

Read More

ПРЕДСТОЯЩО: Предстои поредното обучение за преподаватели по клуб “Фолклор на етносите”

За поредна година Център „Амалипе“ кани както преподаватели, които за пръв път през тази учебна година ще започнат да водят часове по „Фолклор на етносите – ромски фолклор“, така и представители на дългогодишни партньорски училища, които да обогатят знанията си.   Обучението ще се състои в дните 22.11 – 24.11.2019г. в Парк хотел Арбанаси, с. Арбанаси, общ. Велико Търново, […]

Read More

Описание и разпределение на занимания по “Фолклор на етносите – Ромски фолклор

Във връзка с провеждане на часове по СИП “Фолклор на етносите – Ромски фолклор” или дейности по проект “Твоят час”, прилагаме информация относно описанието на заниманията и тяхното разпределение. Описание на “Фолклор на етносите – Ромски фолклор” за 1 – 4 клас може да намерите тук.   Разпределение и график “Фолклор етносите” 1 – 4 клас […]

Read More

Tрадициите – път към толерантност и активна гражданска позиция

Димка Шидерска, Цветелина Тончева, ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Стралджа В двадесет и първи век – векът на динамичното развитие, приспособяването към промените и възприемането на иновациите е равнозначно на оцеляване, на възможност за съществуване и по-нататъшно развитие. Измененията в образователната система са реално отражение на преустройството в социалната сфера. Междуетническата среда е […]

Read More

ФОЛКЛОР НА ЕТНОСИТЕ – РОМСКИ ФОЛКЛОР: СРЕДСТВО ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ В УЧИЛИЩЕ

Различни, но заедно Галя Колева, Сехер Гошкелова, Димитринка Георгиева, СОУ „Л.Каравелов”, гр. Варна Ние всички сме различни, уникални и неповторими. Ние сме личности, ние сме хора, граждани на България. Тук ние се учим, живеем и развиваме, тук ние осъществяваме мечтите си, тук ние заедно градим бъдещето си. Да, различни сме по пол, възраст, характер, знания и […]

Read More

Изкуството като средство да откриеш себе си и своето място в света

Галя Петкова, Борянка Борисова, ОУ „Христо Ботев”, с. Златия, общ. Вълчедръм, обл. Монтана ОУ „Христо Ботев”, с. Златия, общ. Вълчедръм, област Монтана, участва в Програмата „Намаляване на отпадането на ромски деца от училище”, реализирана с подкрепата на Фондация „Америка за България”. През учебната 2012/2013г. това се реализира чрез СИП „Фолклор на етносите” в І-ІІІ кл. и […]

Read More

Наръчник на учителя по „Фолклор на етносите в България – ромски фолклор” в часовете за СИП

Румяна Стефанова, ОУ „Ц. Церковски”, с. Средище В Граждански договор с № ABF10 – 82 от 16.10.2012 г. между мен като изпълнител и ЦМЕДТ “Амалипе” – гр. Велико Търново като възложител е фиксиран предметът на същия: чл. 1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши: Базов учител в рамките на програма „Превенция на отпадането на ромските […]

Read More
Page 1 of 212