Обучителни програми

Ромско Образование

 

 

“Всеки ученик ще бъде отличник”: практики за активизиране на учениците и стимулиране на ученическата активност”, УИН 87850014

Одобрена със заповед № РД 09-192 / 02.02.2018 на Министъра на образованието и науката Програмата е насочена към: Учители – начален етап Учители – прогимназиален етап Учители – гимназиален етап Директори Заместник-директори Педагогически съветници, психолози Възпитатели в общежитие Учители – предучилищно образование Учители – целодневна организация Анотация на програмата: Кратко описание на програмата Програмата се […]

Read More

“Интеркултурното образование като средство за превенция на отпадането от училище”, УИН 87850009

Одобрена със заповед № РД 09-192 / 02.02.2018 на Министъра на образованието и науката Програмата е насочена към: Учители – начален етап Учители – прогимназиален етап Учители – гимназиален етап Директори Заместник-директори Педагогически съветници, психолози Учители – предучилищно образование Учители – целодневна организация Анотация на програмата: Кратко описание на програмата Програмата се базира на мрежата […]

Read More

“Управление на мултикултурното училище и превръщане на училището в център на общността”, УИН 87850012

Одобрена със заповед № РД 09-192 / 02.02.2018 на Министъра на образованието и науката Програмата е насочена към: Директори Заместник-директори Анотация на програмата: Кратко описание на програмата Програмата се базира на мрежата на Център Амалипе „Всеки ученик ще бъде отличник“, развита през последните 7 години в над 250 училища в страната. Тя се реализира в два […]

Read More
Page 3 of 3123