иновативни училища

Качен е за обществено обсъждане списък на иновативните училища

МОН предлага 521 училища да бъдат обявени за иновативни. Над 90% от тях имат и сега такъв статус, като продължават иновацията си, а 42 други ще получат сега този статус. Това става ясно, след като министерството публикува за обществено обсъждане списък на иновативните училища за учебната 2024/25 година. Член 38, ал. 7 от ЗПУО дава […]

Read More

Одобрен е списъкът на иновативните училища за учебната 2022/2023 година

За поредна година Правителството одобри Списъка на иновативните училища. За учебната 2022/2023 година това са 542 училища от 192 населени места от всички 28 области в страната – с 32 повече от миналата година. Списъкът беше одобрен от правителството на 18.08.2022 г. В него влизат училища от 192 населени места от всички 28 области в страната. Те […]

Read More

Отворено е кандидатстването за включване в Списъка на иновативните училища за учебната 2022/2023 г

До 31 януари 2022 г. е отворено кандидатстването за включване в Списъка на иновативните училища за учебната 2022/2023 г., както и за иновативните училища, които ще подават нов проект или разширяват обхвата на вече съществуваща иновация, както и по чл.70, ал.5 от Наредба №9. Право да кандидатстват имат неспециализираните държавни, общински и частни училища и […]

Read More

МОН публикува за обществено обсъждане Проект на Списък на иновативните училища за учебната 2021/2022 година

Министерство на образованието и науката публикува за обществено обсъждане Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Списък на иновативните училища за учебната 2021/2022 година. Документи за иновативно училище се подаваха до 31 януари 2021 г. Целта на програмата за иновации в средното образование е създаване на мрежа от иновативни училища в България. Мрежата […]

Read More

Наближава срокът за кандидатстване за включване в списъка на иновативните училища от учебната 2021/2022 г.: няколко практически съвета

От 8 до 31 януари 2021 г. е отворено кандидатстването за включване в Списъка на иновативните училища за учебната 2021/2022 г., както и за иновативните училища, които ще подават нов проект или разширяват обхвата на вече съществуваща иновация, както и по чл.70, ал.5 от Наредба №9. Право да кандидатстват имат неспециализираните държавни, общински и частни […]

Read More

Одобрен е списъкът на иновативните училища за учебната 2020/2021 година

За четвърта поредна година Правителството одобри Списъка на иновативните училища. За учебната 2020/2021 година това са 504 училища от 183 населени места, от 132 общини в 28 области, които чрез различни иновации ще подобряват качеството на образованието в тях. Съгласно чл. 38 на Закона за предучилищното и училищното образование, всички училища, които прилагат иновации, имаха […]

Read More

Приключи кандидатстването по НП “Изграждане на училищна STEM среда”

Над 500 училища от цялата страна кандидатстваха за създаването на училищни STEM центрове по Националната програма на МОН. Прави впечатление значително по-високата активност на училищата с над 300 ученици. По компонента за малки училища с под 300 ученици подадените проекти са значително по-малко и не достигат дори броя на концепциите, които трябва да бъдат селектирани. […]

Read More