Важно за средствата за работа с уязвими групи през 2023 година и училищата, които нямат определен щат за медиатор в колона 12

На 25 юли 2023 г. бе публикувана Заповедта за разпределението на средствата по конкретните образователни институции. Общо 1678 детски градини, общообразователни училища и професионални гимназии ще получат средства за работа с уязвими групи през 2023 година. Това става съгласно член 52а от Наредбата за финансирането, който бе променен от началото на юли, така че да бъдат предоставени специални средства за назначаване на образователни медиатори. Затова финансирането за 2023г. става по стандарти, различаващи се от 2022г. и от предстоящата 2024г.

След публикуването на Заповедта за разпределението на средствата по конкретните образователни институции към Център Амалипе постъпиха много запитвания от училища и образователни медиатори, поради това, че съответното училище няма определен образователен медиатор в колона 12. Както отбелязахме и в предходните публикации, тъй като промяната в Наредбата за финансиране беше направена в много спешен порядък (като кризисна мярка), за да се запазят колкото се може повече образователни медиатори в условията на липса/ ограничен финансов ресурс и държавен бюджет, тя успя да подсигури възможност за финансиране на образователни медиатори за училищата, които получават средства за уязвими групи и са имали образователен медиатор към 30.06.2023.

Тук трябва да имаме предвид няколко особености:

 • дали едно училище е с концентрация на уязвими групи се определя на базата на информацията за образователния статус на родителите, подадена от директора в НЕИСПУО, т.е. дори и училището/ ДГ да работи с уязвими групи, ако информацията за обраозвателния статус на родителите не е подадена в НЕИСПУО, те няма как да бъдат включени в списъка на училища/ ДГ с концентрация на уязвими групи
 • Бройката за медиатор се определя на базата на категорията, в която попада училището по Наредбата за финансирането и броя на учениците. Това не означава, че училище, което няма пълен щат, трябва да назначи само 1/4 или 1/2 медиатори. Това означава, че училището ще получи по Наредбата средства за 1/4 или 1/2 медиатор, а останалите средства може да подсигури от останалите средства за уязвими групи, “Успех за теб” или други източници, за да формира пълен щат за медиатора.
 • МОН извлича информация за наличието на ОМ по регистрираните ОМ в НЕИСПУО. Има различни начини за финансиране, по различни програми и проекти, и в противен случай, трудно би могло да се събере информация за наличните образователни медиатори.
 • в обхвата на Наредбата за 2023 г. не попадат социалните работници

Ако не сте получили бройка за медиатор, преди да отправите запитване към Център Амалипе или колегите от Дирекция Финанси в МОН, моля, проверете дали не попадате в някоя от следните категории:

 1. Училището е с ниска концентрация на уязвими групи и не получава средства за работа с уязвими групи: през 2023 г. това не е възможно. Водим разговори с МОН и се надяваме да намерим съвместно решение от следващата учебна година да има подкрепа и за тези училища.
 2. Училището е имало образователен медиатор през учебната 2022/2023, но той не е бил регистриран в НЕИСПУО: нобходимо е да ОМ да бъдат регистрирами в НЕИСПУО (така, както се регистрират учителите и останалия персонал в училище). Образователния медиатор, без значение как се финансира, също е част от училищния екип и отношението към него трябва да бъде равнопоставено. Грешка е, ако досега не е бил регистриран.
 3. Училището е имало образователен медиатор през учебната 2022/2023, който е бил регистриран, но не е фигурирал в НЕИСПУО към 30.06.2023:
  • договорът с медиатора е бил прекратен преди 30.06.2023 (имаше колеги директори, които прекратиха договорите на медиаторите си на 29.06 и съответно автоматично отпаднаха от наредбата в частта на колона 12, дори и по-късно да са анулирали прекратяването). На страницата на Център Амалипе през месец юни многократно информирахме, че предстои промяна в Наредбата за финансирането и апелирахме да не се прекратяват договорите на ОМ. Благодарни сме на всички училища, които се вслушаха в този съвет
  • училището има назначен ОМ, но той е подаден в НЕИСПУО след 30.06.2023
 4. Училището използва средства за медиатор, като с това допълва заплатата на огняр, хигиенист, охрана и съответно в НЕИСПУО даденият непедагогически персонал е регистриран с основната си длъжност и ОМ не присъства там;

Промяната в Наредбата за финансирането, за да се подсигури заплащане за образователните медиатори, беше огромен успех, както на всички обединили се около тази кауза, така и на Министерство на образованието, които успяха да защитят тази промяна и да защитят допълнителен финансов ресурс от Министерство на финансите в условията на много строг държавен бюджет.

Вижте още:

Средствата за работа с уязвими групи по училища и детски градини през 2023 година

Финансирането на училищата и ДГ с концентрация на уязвими групи през 2023 г.: повече информация

Промените в Наредбата за финансирането: въпроси и отговори

Министерски съвет одобри промените в Наредбата за финансиране, които гарантират дългоочакваното финансиране за образователните медиатори

Проведе се онлайн среща за образователните медиатори: какво бе уточнено на нея?

МОН предлага ново решение за образователните медиатори