Управляващият орган на ОПНОИР обявява за кандидатстване процедура чрез подбор на проектни предложения Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда

Управляващият орган на ОПНОИР обявява за кандидатстване процедура чрез подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.017 „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“ в рамките на Приоритетнa ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“, Инвестиционен приоритет 9ii „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности, като ромите“. Целта на процедурата е повишаване на професионалните компетентности […]

Read More

Важна информация за училищата и ДГ с концентрация на уязвими групи

До края на декември всички училища и детски градини трябва да попълнят в системата НЕИСПУО, работна карта “Характеристики на средата” информацията, касаеща настоящата учебна година. Повечето училища подадоха необходимата информация още при попълването на Списък образец 1, но ако сте пропуснали – все още можете да го направите до края на декември. Този краен срок […]

Read More

Разширява се обхватът на безплатния транспорт за средношколци

От началото на 2020 година МОН ще покрива транспортните разходи на средношколците, които се обучават по защитена специалност от професия или специалност от професия, по която е налице очакван недостиг на специалисти на пазара на труда до най-близката Професионална гимназия / училище с професионална паралелка по избраната специалност. За останалите ученици, обучаващи се в професионални […]

Read More

С благодарност и надежда към 2020

С благодарност и надежда към 2020 Усмивки, сълзи, щастие, мечти и болка – всичко си имаше 2019г. И в края ѝ дойде време да оценим и благодарим за всеки момент, всеки приятел, всеки съмишленик. Дори и за тези, които не ни разбраха – благодарим, защото те ни научиха колко е важно да продължим да работим, […]

Read More

“ Бъди един от нас“

Под мотото „ Бъди един от нас“ се проведе мащабна благотворителна кампания, част от планираните дейности по проект „Заедно можем повече“  BG 05M9OP001-2.018-0037-2014BG05M2OP001- C01 с осигурено финансиране по Оперативна програма „ Развитие на човешки ресурси“ и Оперативна програма „ Наука и образование за интелигентен растеж“ по процедура чрез директно предоставяне с интегрирано предложение „ Социално […]

Read More

Опасен ум: една история за креативност, иновации и младежи с бъдеще

През последните няколко седмици отвсякъде ни заливат резултатите от ПИЗА, обвинения, съжаление – за това какво са децата ни, какво не са децата, колко много не успяват, как нямат, как не могат, как не искат … но тази новина вече остаря. Гледахте ли новините тази вечер? А вчера? А онзи ден? Забелязахте ли, че една и […]

Read More

Групите за занимания по интереси по проект Образование за утрешния ден

Училищата участващи в проект Образование за утрешния ден трябва оперативно бързо да сформират групите за занимания по интереси за повишаване на дигиталната компетентност на учениците за настоящата учебна година. Какви ученици могат да участват, кой може да ги води и какви са сроковете, които не бива да пропускаме? По-долу прилагаме отговорите на част от въпросите, […]

Read More

Регистрирайте се за участие в проект Образование за утрешния ден!

До 13 декември всички начални, основни, обединени и средни училища, профилираните гимназии, както и някои професионални гимназии трябва да се регистрират в електронната платформа на проект “Образование за утрешния ден”, за да гарантират участието си в тази изключително обещаваща и перспективна инициатива. Останалите професионални гимназии също могат да се регистрират и да заявят желанието си […]

Read More

Под надслов „ Промените се правят от общностите“ беше отбелязан Световния ден за борба със СПИН

Под тазгодишния надслов „Промените се правят от общностите“ училищата от Община Криводол се присъединиха към отбелязва 1 декември – Световния ден за борба със СПИН. Дейностите, инициирани  от клуб „ Младежта е толерантност“ по по проект „Заедно можем повече“  BG 05M9OP001-2.018-0037-2014BG05M2OP001- C01 включваха: разпространение на информационни  брошури,  тематични табла, дискусия в Час на класа. С […]

Read More
Page 33 of 36« First...1020...3132333435...Last »