Дейности

ЦЕНТРОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ

Прессъобщение – Kриводол

След кратко прекъсване  бяха възобновени работните посещения в община Криводол  по проект „Заедно можем повече”, с Договор №BG05M9OP001-2.018-0037-2014BG05M2OP001- C01. Целта на работните срещи е методическа подготовка за предстоящи дейности, изготвяне на отчетни документи, провеждане на събития в условия на противоепидемични мерки. Беше извършена организация  по провеждане на третия етап от  анкетирането за оценка на удовлетвореност […]

Read More

Довиждане любима детска градина!

Зад гърба остава детската градина и е дошло време за училище. Празникът в град Шабла започна със  стихчета и песнички, които децата научиха в  детската градина – място където бе направена първата им крачка по пътя на образованието.  И ето бъдещите първолачета ги чака  първият звънец на есен и следващото стъпало по пътя на образованието.  […]

Read More

Прессъобщение

За пръв път Световният ден за борба с детския труд  се отбелязва през 2002 г. и има за цел да определи минималната възраст, на която децата могат да започнат работа. Световният ден против детския труд цели да сложи край на експлоатацията на деца, възпрепятстваща тяхното образование и имаща тежки здравословни последици. Според последни данни на […]

Read More

ЦЕНТЪР „АМАЛИПЕ“ ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО „ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР“ ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМЯДОВО

  Във връзка с изпълнение на дейностите по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M90P001-2.018-0032-2014BG05M2OP001-C01 от 01.03.2019 г. по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. за  проект BG05M90P001-2.018-0032 „Община Смядово с грижа за всички“, процедура чрез директно предоставяне с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки […]

Read More

Дарение от 1т. хранителни продукти за крайно нуждаещи!

През изминалата и настоящата седмица образователни медиатори и доброволци към ЦМЕДТ “Амалипе” раздадоха общо 150 хранителни пакета, получени от сдружение “Верният Настойник” гр. Бургас. Хранителните продукти бяха раздадени в следните населени места: с. Борован, с. Бутан, гр. Бяла слатина; с. Гложене, обл. Враца; гр.Каспичан, с. Каспичан, с. Марково, Нови Пазар – обл. Шумен; Ново село, […]

Read More

Гергьовден е…

Един от най – обичаните  сред ромската общност  празници е Гергьовден. Поради въведените  противоепидемични мерки и ограничението да се събират големи групи  този празник беше отбелязан по – скромно от местната общност.  Отпаднаха и планираните инициативи по проект  „Заедно можем повече“  BG 05M9OP001-2.018-0037-2014BG05M2OP001- C01, които имаха за идея да пресъздадат празничния ритуал на местните  общности. […]

Read More

Мащабни кампании, с подкрепата на БЧК в подкрепа на семейства от община Криводол

           Две планирани кампании  за работа с  родители без разлика от етническия им произход за разясняване ползите от образователната интеграция, приемане на различието и преодоляване на негативните стереотипи се проведоха през м. май.Кампаниите бяха посветени на дати, които традиционно се отбелязват в общината, а именно Международен ден на Червения кръст и Международния ден на семейството. […]

Read More

Сблъсъкът с бедността на децата натъжава, но и смирява и приземява.

Директорът на Основно училище “Васил Левски“в с. Градище, община Шумен, отново измина 80 км с медиатора Мехрибан Мехмед, за да обходят своите ученици, живеещи в съседните села. Предадоха хранителните продукти от първа необходимост на семейството на ученик. Виждайки тежката ситуация на семейството, предварително бе потърсен начин за осигуряване на храната за бедстващите деца, и на […]

Read More

Образователният медиатор  Айдън Муршуд говори за работата си по време на дистанционно обучение.

Нашата цивилизация е изградена върху знание и любопитство. Прогресът ни до тук е именно заради тези две неща. През епохите, човечеството било изправено пред много предизвикателства, но никога не е спирало да любопитства и да придобива нови знания. Именно образованието дава възможност да сме подготвени за такива кризи. През тази световна криза или пандемия, както […]

Read More

Осми април отбелязаха като информационна кампания в Криводол

Въпреки отмяната на всички планирани кампании, както и съпътстващите  ги дейности, поради въведените противоепидемични мерки общностния и образователен екип, работещ по проект „Заедно можем повече“  BG 05M9OP001-2.018-0037-2014BG05M2OP001- C01 организира информационна кампания по повод Международния ден на ромите – 8 април чрез раздаване на  тематични брошури и диплянки. При стриктно спазване на противоепидемичните мерки Н. Тодоров […]

Read More
Page 24 of 26« First...10...2223242526