Дейности

ЦЕНТРОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ

Информационна кампания срещу расовата дискриминация

“Обединени в борбата срещу расизма: равенство, достойнство, справедливост” –  това е мотото, под което всяка година се чества международният ден срещу расовата дискриминация. Генералната асамблея на ООН провъзгласява през 1966 г. 21-и март за Международен ден за премахване на всички форми на расовата дискриминация. За втора поредна година в училищата от Община Криводол този ден […]

Read More

За ролята на образователните медиатори по време на извънредно положение

Последните дни са трудни и тежки за всички нас. Налага се да променим драстично ежедневието си, да се климатизираме към нови условия и да бъдем мобилизирани и отговорни. Налага се за известно време да се откажем от живота си, такъв какъвто сме свикнали да бъде. И не е лесно за никой. Но, докато за някои […]

Read More

Стражица ще отбележат Международния ден на майчиния език

  На 21.02.2020г.  за поредна година Образователния медиатор към Център”Амалипе” Ирена Михайлова ще отбележи , 21-Февруари Международен ден на майчиния език   в СУ”Ангел Каралийчев” гр.Стражица, заедно с ученическия съвет на училището. Кампания по повод Ден на майчиния език Дейност 7: Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи  BG05M9OP001-2.018-0007-C01 “Интеграция на уязвими групи в […]

Read More

Образователни медиатори ще отбележат Международния ден на майчиния език

Предизвикателството е в това, да се погледне на културните различия не като пречка, която трябва да преодоляваме, а като обогатяване, към което да се стремим.”  Международният ден на майчиния език, обявен от Генералната конференция на ЮНЕСКО на 17 ноември 1999 г., се отбелязва ежегодно от 2000 година насам с цел насърчаване на многоезичието и културното […]

Read More

ОБИЧАЙ РАЗУМНО – КАМПАНИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА РАННИТЕ БРАКОВЕ

   На 14.02.2020 г.  Център за развитие на общността – гр. Стражица отбеляза Дена на влюбените, като кампания за преодоляване на ранните бракове и други патриархални практики имащи негативно влияние върху социалното включване по Дейност: Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи от проект BG05M9OP001-2.018-0007-C01 „Интеграция на уязвими групи в община Стражица“, по […]

Read More

Любов по избор, не по задължение – кампания насочена към преодоляване на ранните бракове

    На 14 февруари в гр. Павликени се проведе кампания по – повод „Свети Валентин” насочена към преодоляване на ранните бракове и други патриархални практики имащи негативно влияние върху социалното включване. Дейността е по проект „Социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в община Павликени“, процедура чрез директно предоставяне с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018. […]

Read More

Родителски клуб организира тематични лектории за своите членове

  С четири тематични лектории провели се  през първия учебен срок, отчете дейността си  родителския клуб в СУ „Христо Смирненски“ – гр. Гулянци. Темите бяха подбрани от образователния екип на Център „Амалипе“  след  предварително проучване. А в изготвянето на плана, поканите, организацията и провеждането се включиха Николай Огнянов – образователен медиатор, Данко Георгиев – председател […]

Read More

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧЕН ПОДБОР

Във връзка с изпълнение на дейностите по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M90P001-2.018-0037-2014BG05M2OP001-C01 от 01.03.2019 г. по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. за  проект BG05M90P001-2.018-0037 „Заедно можем повече“, процедура чрез директно предоставяне с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до […]

Read More

Образователни медиатори отбелязаха Ромската Нова Година

Велико Търново На13 януари от в клуб 7доброволци към Център ,,Амалипе“ отбелязаха Василица с вечер на ромската култура, бит и традиции. Събитието започна с театрална постановка с участието на доброволци, които ни показаха как се празнува Васильовден в едно ромско семейство. След гостите се насладиха на ромските песни, които бяха изпълнени от Елена Христова. Не […]

Read More

Образователни медиатори в Община Антоново отбелязаха Василица – Ромската Нова Година

На 14.01.2020 г. в Център за развитие на общността – гр. Антоново за първи път се отбеляза Ромската Нова Година – Василица. Събитието бе уважено от Юсуф Исмаилов – председател на Общински съвет – Антоново, Милка Иванова – ръководител на проекта и Мелят Исмаилова – координатор ОПНОИР. Кампанията за честването на Василица цели популяризиране на […]

Read More
Page 24 of 25« First...10...2122232425