Преодоляването на негативните практики в ромска общност и борбата с домашното насилие е важна част от работата на образователните медиатори

През месец март 2022 г. Център “Амалипе” проведе обучения на образователни медиатори от цялата страна. В рамките на тези срещи бяха включени специални сесии, свързани с темата за преодолявнето на негативните практики в ромска общност, домашното насилие, борбата с ранните бракове, и овластяването на ромските жени като цяло. Целта на тези сесии бе участниците да се запознаят с естеството на домашното насилие, да разпознават признаците на преживяно насилие в жените и начините за помагане на жертвите. 

Темата за домашното насилие бе интересна не само на участниците от женски пол, но и на мъжете, които приеха представянето на проучването на Център “Амалипе” в качеството си на партьор по проект PATTERN, като начин да получат повече знания и да придобият умения, чрез които да разрешават случаите на домашно насилие спрямо ромски жени, които срещат в хода на работата си. По тази причина в хода на редицата обучения се проведоха дискусии с активно участие на всички участници без оглед на пола им. В рамките на сесиите беше представена презентация, съдържаща събраната информация за естеството на домашното насилие, видовете домашно насилие, скритите белези за претърпяно насилие от жените, компетентните институции и поведението, което трябва да има всеки медиатор и професионалист, за да помогне адекватно на жертва на домашно насилие. 

Презентация, която представя основна информация за домашното насилие спрямо ромски жени в България можете да изтеглите ТУК

На участниците бе представена изготвената в рамките на проекта брошура, която можете да намерите ТУК
Анна Великова, експерт към Център “Амалипе”, разясни на участниците спецификите на домашното насилие и първопричините, който го пораждат и които са установени при проведените проучвания. 

Домашното насилие спрямо ромски жени не е рядкост. Ромските жени, които преживяват домашно насилие, се сблъскват с повече трудности поради по-ниско образование, бедност, социално изключване, дискриминация и липса на социални услуги в районите, където живеят. Те рядко съобщават за случаи на домашно насилие поради факта, че често приемат себе си за виновни, не са достатъчно информирани за проблема, както и кои служби да сигнализират, нямат доверие в институциите, а и не рядко са се сблъсквали с дискриминационно отношение от тяхна страна, когато са търсили закрила.

 

Представената информация за видовете насилие и ниския процент на ромски жени, които осъзнават, че са жерви на насилие, както и какви действия включва то, породи активни дискусии.

 

Какво предстои?
Ще бъде създадена онлайн платформа, в която всеки специалист може да получи информация, вкл. и самообучение за работа със случаи на домашно насилие.

 

Вижте още: