Иновативни училища

Ромско Образование

Подай ръка: Иновативен процес в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Девенe

Обучението в ОУ село Девене се извършва с ученици от ромски произход – 90%   и работата ни е насочена към родители от етнически малцинства. Утвърждаването на образователен успех и предотвратяване на отпадането на децата от училище с фокус върху подобряване участието и ученето в училище и повишаване на броя ученици от ромски произход, завършващи средно […]

Read More

Активно учене и креативно мислене в интерактивна образователна среда в СУ “Вл.Комаров” – гр. Велико Търново

От учебната 2017/2018 год. СУ ” Владимир Комаров ” гр. Велико Търново е в списъка на иновативните училища. Внедряването на иновативния модел “Активно учене и креативно мислене в интерактивна образователна среда” в учебния процес на учениците от I до V клас, е предпоставка за изграждане на емоционална среда за толерантно взаимодействие в условията на целодневна […]

Read More

Различното – стъпка към успеха: иновативният модел в НУ “Иван Вазов ” – гр. Дългопол

През настоящата 2017/2018 г. Начално училище „Иван Вазов“ – гр. Дългопол, е иновативно училище. Стремежът на колектива е децата и учениците да се чувстват добре, да получат добро образование, да са в среда на спокойствие, уют, сигурност. В търсене на най-доброто педагогическият ресурс разработи проект, който бе одобрен и училището беше вписано в списъка на […]

Read More

Иновациите в СУ „Любен Каравелов“ – гр. Варна

От началото на учебната 2017/2018 година стартира работата на иновативните училища, което позволи провеждането на алтернативни училищни политики. Спецификата на работа в училищата, в които се обучават ученици от различен етнос, чиито майчин език е различен от българския, провокира креативността на педагогическия колектив за промяна в различните нива на организацията на учебния процес, въвеждането на […]

Read More

“Моят ден – по-хубав”: иновациите в ОУ „Никола Вапцаров“ – с. Селановци

 Кратка визитка: ОУ „Н.Й.Вапцаров” с.Селановци е единственото училище в селото. Сградата е ремонтирана по проект към МРРБ, има 2 компютърни кабинета, мултимедийна зала, голям физкултурен салон, две действащи работилници, двор -23 декара В него се обучават 163 ученици в 7 паралелки от първи до седми клас, в дневна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение. Има […]

Read More

СУ “Св. Паисий илендарски” – гр. Върбица: Училище от ново поколение – пространство на споделеното управление

Иновацията има за основна цел превръщането на училището в пространство на споделеното управление, на съвместната отговорност и определяне посоките, методите, формите и средствата за постигане на държавните образователни стандарти по пътя на тристранния диалог, креативността и обмена на идеи. Чрез постепенното разгръщане на ученическото и родителското съучастие в управлението, организирането и осъществяването на училищни дейности в […]

Read More

Шеста национална педагогическа конференция ‘Състояние на ромската образователна интеграция: от иновативния модел в час до иновативното училище’: практики от училищата

Безпрецедентно високо дипломатическо и педагогическо присъствие, както и участие на политическо ниво от основните заинтересовани страни характеризираха Националната педагогическа конферемция „Състояние на ромската образователна интеграция: от иновативния модел в час до иновативното училище“. Омбудсманът Мая Манолова, заместник-министър Деница Сачева, заместник-министър Зорница Русинова, кметът на Габрово Таня Христова, Н. Пр. Денис Кнобел (посланик на Швейцария и съ-председател […]

Read More

Областен форум на тема „Ефективни подходи и методи за решаване на проблема с отсъствията“ в Краводер

При отлична организация в Обединено училище „ Св. св. Кирил и Методий“ – с. Краводер, обл. Враца се проведе Областен форум за обмен на добри практики на тема „Ефективни подходи и методи за решаване на проблема с отсъствията“, съорганизиран от Регионалното управление на образование. Събитието уважиха: Г. Евденова – началник на РУО – гр. Враца […]

Read More

НУ „Иван Вазов“- гр. Дългопол „По пътя към знанието чрез духа, традициите, нравите и бита на българщината: “Гергьовден” и „Едерлез“

„ГЕРГЬОВДЕН“ И „ЕДЕРЛЕЗ“ На 27 май Начално училище „Иван Вазов“ – гр. Дългопол посрещна гости от Средно училище „Любен Каравелов“ – гр. Варна и Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Блъсково. Трите училища са иновативни. Работят съвместно по проект към ЦМЕДТ “АМАЛИПЕ”. На обменната визита домакините показаха материалната си база, средата, обстановката, […]

Read More

Иновативния модел в ОУ”Св.св. Кирил и Методий” – с.Блъсково

ОУ “Св.св.Кирил и Методий” в с.Блъсково, общ. Провадия бе обявено за иновативно през изминалата година. Като така то стана едно от само дванадесетте иновативни училища от област Варна. За да бъде едно училище иновативно, то трябва да докаже, че има възможност да повиши качеството на образованието като разработва и въвежда иновативни елементи в организацията и […]

Read More
Page 2 of 3123