Иновативни училища

Ромско Образование

Иновациите в СУ „Любен Каравелов“ – гр. Варна

От началото на учебната 2017/2018 година стартира работата на иновативните училища, което позволи провеждането на алтернативни училищни политики. Спецификата на работа в училищата, в които се обучават ученици от различен етнос, чиито майчин език е различен от българския, провокира креативността на педагогическия колектив за промяна в различните нива на организацията на учебния процес, въвеждането на […]

Read More

“Моят ден – по-хубав”: иновациите в ОУ „Никола Вапцаров“ – с. Селановци

 Кратка визитка: ОУ „Н.Й.Вапцаров” с.Селановци е единственото училище в селото. Сградата е ремонтирана по проект към МРРБ, има 2 компютърни кабинета, мултимедийна зала, голям физкултурен салон, две действащи работилници, двор -23 декара В него се обучават 163 ученици в 7 паралелки от първи до седми клас, в дневна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение. Има […]

Read More

СУ “Св. Паисий илендарски” – гр. Върбица: Училище от ново поколение – пространство на споделеното управление

Иновацията има за основна цел превръщането на училището в пространство на споделеното управление, на съвместната отговорност и определяне посоките, методите, формите и средствата за постигане на държавните образователни стандарти по пътя на тристранния диалог, креативността и обмена на идеи. Чрез постепенното разгръщане на ученическото и родителското съучастие в управлението, организирането и осъществяването на училищни дейности в […]

Read More

Шеста национална педагогическа конференция ‘Състояние на ромската образователна интеграция: от иновативния модел в час до иновативното училище’: практики от училищата

Безпрецедентно високо дипломатическо и педагогическо присъствие, както и участие на политическо ниво от основните заинтересовани страни характеризираха Националната педагогическа конферемция „Състояние на ромската образователна интеграция: от иновативния модел в час до иновативното училище“. Омбудсманът Мая Манолова, заместник-министър Деница Сачева, заместник-министър Зорница Русинова, кметът на Габрово Таня Христова, Н. Пр. Денис Кнобел (посланик на Швейцария и съ-председател […]

Read More

Областен форум на тема „Ефективни подходи и методи за решаване на проблема с отсъствията“ в Краводер

При отлична организация в Обединено училище „ Св. св. Кирил и Методий“ – с. Краводер, обл. Враца се проведе Областен форум за обмен на добри практики на тема „Ефективни подходи и методи за решаване на проблема с отсъствията“, съорганизиран от Регионалното управление на образование. Събитието уважиха: Г. Евденова – началник на РУО – гр. Враца […]

Read More

НУ „Иван Вазов“- гр. Дългопол „По пътя към знанието чрез духа, традициите, нравите и бита на българщината: “Гергьовден” и „Едерлез“

„ГЕРГЬОВДЕН“ И „ЕДЕРЛЕЗ“ На 27 май Начално училище „Иван Вазов“ – гр. Дългопол посрещна гости от Средно училище „Любен Каравелов“ – гр. Варна и Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Блъсково. Трите училища са иновативни. Работят съвместно по проект към ЦМЕДТ “АМАЛИПЕ”. На обменната визита домакините показаха материалната си база, средата, обстановката, […]

Read More

Иновативния модел в ОУ”Св.св. Кирил и Методий” – с.Блъсково

ОУ “Св.св.Кирил и Методий” в с.Блъсково, общ. Провадия бе обявено за иновативно през изминалата година. Като така то стана едно от само дванадесетте иновативни училища от област Варна. За да бъде едно училище иновативно, то трябва да докаже, че има възможност да повиши качеството на образованието като разработва и въвежда иновативни елементи в организацията и […]

Read More

ОУ “Христо Ботев”, гр.Стамболийски по пътя на иновативното обучение

В Основно училище „Христо Ботев“, гр. Стамболийски се обучават и възпитават общо 207 деца и ученици от ПГ- 5 години до VIII клас. Визията за развитие на училището е насочена към намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система и повишаване качеството на образование на учениците. Качественото обучение и възпитание, развитие и успешно завършване на […]

Read More

Съвместен тематичен педагогически съвет на учителите от Галиче, Селановци и Търнава „

„Учене, заради самото учене или подготовка за реалния живот?” Това беше въпросът, на който търсеха отговор 60 педагози от училища на Северозапада. В изпълнение на планираните съвместни дейности по проект „Всеки ученик ще бъде отличник – фаза 2″ към Център АМАЛИПЕ на 16 март 2018 в ОУ „Н.Й.Вапцаров”с.Селановци се събраха всички учители на училищата от СУ […]

Read More

Обединено училище “П.Р.Славейков” – с. Джулюница:Иновативен урок – Иновативен клас – Иновативно училище

Представяме Ви иновативен клас „Приятели” Иновативният модел, по който работят второкласниците от Обединено иновативно училище “П. Р. Славейков” с. Джулюница, с класен ръководител госпожа Веска Колева, се базира на метода ”връстници помагат на връстници”, на екипната работа и проектно-базираното обучение. Класът е истинска пъстроцветна палитра – тук ще ви се усмихнат Ивана, Мони, Джени, Валко, […]

Read More
Page 2 of 3123