Иновативни училища

Ромско Образование

ОУ” Христо Ботев”, гр.Стамболийски представи част от иновативните си дейности

На 05.12.2018 г. в Основно училище “Христо Ботев”, град Стамболийски, се проведе открита практика на тема: „Утвърждаване на интеркултурно образование чрез предоставяне на иновативни педагогически решения за постигане на образователна интеграция на учениците от етническите малцинства“. Мероприятието е част от Годишния план за дейността на РУО-Пловдив за учебната 2018–2019 година. Учители от няколко общини – […]

Read More

Обединено училище “Христо Ботев” – с. Каспичан: Моето училище – моят старт в живота

Обединено училище „Христо Ботев“, с. Каспичан, обл. Шумен, се намира в село с около 1800 жители. Повечето от тях /предимно младите/ са от ромски произход. В училището са обхванати 147 деца, които живеят на територията на селището. Основната визия на училището през следващите пет години е то да продължи да се развива като мултикултурна среда, в която […]

Read More

Баскетболна звезда от САЩ гостува на ОбУ “П.Р.Славейков”, с.Джулюница

Истинска “буря от баскетболни емоции” връхлетя днес (10.05.2018г. – б.а.) в ОбУ “П.Р. Славейков”, с. Джулюница. Причината беше гостуването на баскетболната звезда от САЩ Джими Хънт. Роден в Ню Йорк, завършил университет в Ню Хемпшир със специалности спортен мениджмънт и математика, играл в НБА, участник в 8 Мача на звездите и 6 пъти финалист в […]

Read More

Подай ръка: Иновативен процес в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Девенe

Обучението в ОУ село Девене се извършва с ученици от ромски произход – 90%   и работата ни е насочена към родители от етнически малцинства. Утвърждаването на образователен успех и предотвратяване на отпадането на децата от училище с фокус върху подобряване участието и ученето в училище и повишаване на броя ученици от ромски произход, завършващи средно […]

Read More

Активно учене и креативно мислене в интерактивна образователна среда в СУ “Вл.Комаров” – гр. Велико Търново

От учебната 2017/2018 год. СУ ” Владимир Комаров ” гр. Велико Търново е в списъка на иновативните училища. Внедряването на иновативния модел “Активно учене и креативно мислене в интерактивна образователна среда” в учебния процес на учениците от I до V клас, е предпоставка за изграждане на емоционална среда за толерантно взаимодействие в условията на целодневна […]

Read More

Различното – стъпка към успеха: иновативният модел в НУ “Иван Вазов ” – гр. Дългопол

През настоящата 2017/2018 г. Начално училище „Иван Вазов“ – гр. Дългопол, е иновативно училище. Стремежът на колектива е децата и учениците да се чувстват добре, да получат добро образование, да са в среда на спокойствие, уют, сигурност. В търсене на най-доброто педагогическият ресурс разработи проект, който бе одобрен и училището беше вписано в списъка на […]

Read More

Иновациите в СУ „Любен Каравелов“ – гр. Варна

От началото на учебната 2017/2018 година стартира работата на иновативните училища, което позволи провеждането на алтернативни училищни политики. Спецификата на работа в училищата, в които се обучават ученици от различен етнос, чиито майчин език е различен от българския, провокира креативността на педагогическия колектив за промяна в различните нива на организацията на учебния процес, въвеждането на […]

Read More

“Моят ден – по-хубав”: иновациите в ОУ „Никола Вапцаров“ – с. Селановци

 Кратка визитка: ОУ „Н.Й.Вапцаров” с.Селановци е единственото училище в селото. Сградата е ремонтирана по проект към МРРБ, има 2 компютърни кабинета, мултимедийна зала, голям физкултурен салон, две действащи работилници, двор -23 декара В него се обучават 163 ученици в 7 паралелки от първи до седми клас, в дневна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение. Има […]

Read More

СУ “Св. Паисий илендарски” – гр. Върбица: Училище от ново поколение – пространство на споделеното управление

Иновацията има за основна цел превръщането на училището в пространство на споделеното управление, на съвместната отговорност и определяне посоките, методите, формите и средствата за постигане на държавните образователни стандарти по пътя на тристранния диалог, креативността и обмена на идеи. Чрез постепенното разгръщане на ученическото и родителското съучастие в управлението, организирането и осъществяването на училищни дейности в […]

Read More

Шеста национална педагогическа конференция ‘Състояние на ромската образователна интеграция: от иновативния модел в час до иновативното училище’: практики от училищата

Безпрецедентно високо дипломатическо и педагогическо присъствие, както и участие на политическо ниво от основните заинтересовани страни характеризираха Националната педагогическа конферемция „Състояние на ромската образователна интеграция: от иновативния модел в час до иновативното училище“. Омбудсманът Мая Манолова, заместник-министър Деница Сачева, заместник-министър Зорница Русинова, кметът на Габрово Таня Христова, Н. Пр. Денис Кнобел (посланик на Швейцария и съ-председател […]

Read More
Page 2 of 3123