Иновативни училища

Ромско Образование

НУ „Иван Вазов“- гр. Дългопол „По пътя към знанието чрез духа, традициите, нравите и бита на българщината: “Гергьовден” и „Едерлез“

„ГЕРГЬОВДЕН“ И „ЕДЕРЛЕЗ“ На 27 май Начално училище „Иван Вазов“ – гр. Дългопол посрещна гости от Средно училище „Любен Каравелов“ – гр. Варна и Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Блъсково. Трите училища са иновативни. Работят съвместно по проект към ЦМЕДТ “АМАЛИПЕ”. На обменната визита домакините показаха материалната си база, средата, обстановката, […]

Read More

Иновативния модел в ОУ”Св.св. Кирил и Методий” – с.Блъсково

ОУ “Св.св.Кирил и Методий” в с.Блъсково, общ. Провадия бе обявено за иновативно през изминалата година. Като така то стана едно от само дванадесетте иновативни училища от област Варна. За да бъде едно училище иновативно, то трябва да докаже, че има възможност да повиши качеството на образованието като разработва и въвежда иновативни елементи в организацията и […]

Read More

ОУ “Христо Ботев”, гр.Стамболийски по пътя на иновативното обучение

В Основно училище „Христо Ботев“, гр. Стамболийски се обучават и възпитават общо 207 деца и ученици от ПГ- 5 години до VIII клас. Визията за развитие на училището е насочена към намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система и повишаване качеството на образование на учениците. Качественото обучение и възпитание, развитие и успешно завършване на […]

Read More

Съвместен тематичен педагогически съвет на учителите от Галиче, Селановци и Търнава „

„Учене, заради самото учене или подготовка за реалния живот?” Това беше въпросът, на който търсеха отговор 60 педагози от училища на Северозапада. В изпълнение на планираните съвместни дейности по проект „Всеки ученик ще бъде отличник – фаза 2″ към Център АМАЛИПЕ на 16 март 2018 в ОУ „Н.Й.Вапцаров”с.Селановци се събраха всички учители на училищата от СУ […]

Read More

Обединено училище “П.Р.Славейков” – с. Джулюница:Иновативен урок – Иновативен клас – Иновативно училище

Представяме Ви иновативен клас „Приятели” Иновативният модел, по който работят второкласниците от Обединено иновативно училище “П. Р. Славейков” с. Джулюница, с класен ръководител госпожа Веска Колева, се базира на метода ”връстници помагат на връстници”, на екипната работа и проектно-базираното обучение. Класът е истинска пъстроцветна палитра – тук ще ви се усмихнат Ивана, Мони, Джени, Валко, […]

Read More

Обединените и иновативните училища: предизвикателства, трудности и възможности

Какво мотивира училищата да се трансформират в обединени и / или иновативни, кои са основните спънки пред този процес и какво може да направи професионалната директорска общност за интеркултурно образование, за да подкрепи този процес: това бяха основните обсъждани въпроси по време на дискусията „Предизвикателства на новия ЗПУО: обединените и иновативните училища”. Тя се проведе на […]

Read More

Иновативни училища: защо и как?

До 31 януари училищата, които прилагат иновации могат да подадат документи, за да получат статут на „иновативно училище”. През 2017 г. 184 училища успяха да го постигнат, сред които и 16 училища от мрежата „Всеки ученик ще бъде отличник”. За съжаление, все още много от училищата, които вече имат достатъчно натрупан опит в тази насока, […]

Read More

Интерактивни методи на обучение в ранна детска възраст при деца билингви

Милена Илиева, Сдружение “Свят без граници”, Стара Загора  Резюме: Статията съдържа парадигми за ранни интервенции при деца от ромски етнически произход, принадлежащи към маргинализираната част от обособения ромски квартал „Лозенец”, град Стара Загора, които не са посещавали детска градина, като се описва накратко интерактивна методика, която е апробирана с над 50 деца и е дала положителни […]

Read More
Page 3 of 3123