Заедно в борбата срещу домашното насилие

Домашното насилие спрямо ромски жени не е рядкост. Ромските жени, които преживяват домашно насилие, се сблъскват с повече трудности поради бедност, социално изключване, дискриминация и липса на социални услуги в районите, където живеят. Те рядко съобщават за случаи на домашно насилие, тъй като не са достатъчно информирани за проблема, както и кои служби да сигнализират.

Ключови фактори за превенция и премахване на домашното насилие са овластяването на жените, борбата с ранните бракове, преодоляване на стереотипите, както и обучението на специалисти, които влизат в контакт с ромски жени, така че че могат ефективно да управляват случаи на насилие. Това са и основните изводи, направени по време на конференция на тема “Домашното насилие срещу ромски жени – начини за превенция и борба”, проведена от KMOP в Серафион на община Атина. Конференцията се проведе в рамките на европейската инициатива PATTERN, по която са партньори неправителствени организации от Испания, България, Португалия, Гърция и Румъния.

Конференцията бе открита от Криса Сотириу, която даде думата на Йоргос Стаматис, генерален секретар на социалната солидарност и борбата с бедността. “Първото нещо, което сме призвани да направим като страна и като държава, е да се борим срещу ранните и насилствените бракове и да разчупим стереотипите, които съществуват в ромските общности”, подчерта г-н Стаматис, като посочи и трудността, която ромските жени имат при докладване на домашно насилие. „Една ромска жена не може да говори лесно и не може лесно да се обърне нито към някаква правна подкрепа, нито към някакъв център за консултиране, защото след като това се случи, тази жена автоматично ще бъде извън общностната среда”, каза г-н Стаматис, като отбеляза, че точно в този момент държавата трябва действа подкрепящо, за да гарантира безопасността на тези жени и да ги подкрепя.

Първият панел бе открит от Елени Хронопулу, главен изследовател и обучител в KMOP, която представи Протокола за управление на домашното насилие за ромски жени, който предоставя основни насоки на ромските междукултурни медиатори и професионалисти, работещи в съответните общности и структури по отношение на управлението на случаи на домашно насилие от всички форми на жените. 

Представителите на страните, партньори по проекта, Анна Великова (Амалипе), Хелоиза Периста (CESIS) и Бланка (KAMIRA), представиха информация относно:

  • с какви предизвикателства са се сблъскали партньорите по време на изследването си с ромските жени и как са преодолени те;
  • влияят ли различните социално-демографски характеристики на ромските жени, участвали в изследването, върху възприятията и преживяванията на домашното насилие и достъпа до подкрепящи услуги?
  • Какво е влиянието на пандемията Covid-19 върху ромските жени и доколко то е засилило проявите на домашно насилие?
  • Кои социални сектори и интеграционни оси трябва да бъдат приоритетни от институциите, така че насилието срещу ромски жени да бъде намалено или дори премахнато?
  • Какви са предизвикателствата и съществуващите пропуски пред професионалистите по време на работата им с ромски жени, преживели домашно и основано на пола насилие, и какви са институционалните планирани мерки за подкрепа за тях през предстоящия период?

Във втория панел “Сблъскване с предизвикателства и въвеждане на политики” Костас Пайтерис, президент на Съюза на гръцките ромски медиатори, който посочи начина, по който икономическо-социалното положение на ромските жени влияе на излагането им на случаи на домашно насилие и посочи необходимостта от професионално обучение като както и промяна на културата в самите общности. “Опитваме се да променим нагласата в нашите общности, особено сред младите хора”, каза той.

В панела взеха участие също Манолис Рандис, президент на Профсъюза на гръцките роми от Агия Варвара, Елефтерия Кумалацу, научен сътрудник по социални науки и експерт по социална интеграция на ромите и Савула Ойконому, ръководител на отдела за насърчаване на здравето и уелнес на KMOP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вижте още:
Център „Амалипе“ започва съвместна работа с чуждестранни партньори от Португалия, Румъния, Гърция и Испания за превенция на домашното насилие над ромски жени
Продължава борбата на Център “Амалипе” срещу домашното насилие спрямо ромските жени
Център “Амалипе” проведе проучване сред ромските жени относно информираността им за домашното насилие – какво научихме?
8 април – Международен ден на ромите
Международен ден на момичето
Център “Амалипе” изготви Протокол за домашно насилие за ромски жени: полезно ръководство за професионалисти
Жената е жена не само на 8 март
Образователният медиатор Ирена Михайлова проведе среща за информиране на ромски жени за домашното насилие

Преодоляването на негативните практики в ромска общност и борбата с домашното насилие е важна част от работата на образователните медиатори