Подкрепете училищата с най-необходимото за качествено дистанционно обучение

Уважаеми колеги, съмишленици и приятели, Втората Ковид вълна вече изправи 40% от учениците в България пред предизвикателството Обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР). През идните седмици този процент ще се увеличава. А през зимните месеци се очаква всички училища и ученици, за различни периоди от време, да се обучават онлайн. За съжаление, много деца […]

Read More

Образователни медиатори ще отбележат Деня на толерантността

Център „Амалипе“ ще отбележи за пореден път “Международния ден на толерантността” на 16-ти ноември 2020 година с кампании в на няколко места в страната. Събитията се организират от Центровете за развитие на общността – структури на център „Амалипе“, формирани в 12 общини, заедно с местните клубове за развитие и училища, участващи в образователната програма „Всеки […]

Read More

Екипите на Центровете за развитие на общността към Център “Амалипе” в изпълнение на проекти в общини Ново село, Средец и Каспичан, обмениха опит и добри практики

.В изпълнение на дейностите по проекти BG05M9OP001-2.018-0006-2014BG05M2OP001-C01 в община Средец, BG05M9OP001-2.018-0035-2014BG05M2OP001-C01 в община Каспичан и BG05M9OP001-2.018-0015-2014BG05M2OP001-C01 в община Ново село, екипите към създадените в рамките на проектите Центрове за развитие на общността направиха една “виртуална” обменна визита за представяне на опит и добри практики. През онлайн платформата за аудио и видео конференции Зуум, те успяха да представят своят […]

Read More

Образователни медиатори участваха в обучение на тема: Трафик на хора

На 5 ноември, 2020 г. МКБТХ-В. Търново, съвместно с ЦМЕДТ „Амалипе“ организира онлайн обучение на тема „Трафик на хора“, в което се включиха над 30 образователни медиатори от цялата страна. Основна цел на обучението бе превантивната дейност с деца, ученици и подрастващи по темата трафик на хора. В тази връзка колегите партньори от  МКБТХ представиха […]

Read More

Удължен е срокът за изпълнение на проект „Социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в община Павликени”

В отговор на предизвикателствата от ситуацията, предизвикана от пандемията COVID-19 и с цел преодоляването на социално-икономическите последици в нашата община, Община Павликени кандидатства пред ОП РЧР за удължаване на дейностите по проекта и увеличаване на бюджета. На 28.10.2020 година е подписано Допълнително споразумение № BG05M0OP001-2.018-0014/9, с което се удължава изпълнението на проекта до 31.12.2021 г. […]

Read More

Как ще бъде финансирано предучилищното и училищното образование през 2021-ва година

Чрез свое решение Министерският съвет прие стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2021 година. Проектозаконът за държавния бюджет вече е в Народното събрание. Двата документа задават основни параметри на финансовото обезпечаване на дейностите в предучилищното и училищното образование. Какво предвиждат те? За 2021 в сектор „Образование“ стандартите за финансиране […]

Read More

Удължава се срокът за набиране на преброители контрольори!

Националният статистически институт удължава срока за набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. преброяване на населението и жилищния фонд до 16 ноември 2020 година. Център „Амалипе“ приканва/насърчава всички, които все още не са кандидатствали като преброители и контрольори, да го направят. Към настоящия момент общо за страната са набрани 53.3% […]

Read More

5 ноември – Международен ден на ромския език

Всяка година на 5 ноември ромите в Европа празнуват Международния ден на ромския език. Говорен по целия свят, ромският е езикът на ромите, език, запазен и предаван от поколение на поколение през вековете главно в устната си форма. По време на първия ромски конгрес през 1971 г., ромският език е официално признат за език на […]

Read More

Проведена дискусия на тема ”Трафик на хора”

На 5 ноември, 2020 г. МКБТХ-В. Търново, съвместно с ЦМЕДТ „Амалипе“ организира онлайн обучение на тема „Трафик на хора“, в което се включиха образователния медиатор Велика Иванова и експерта РМО- Марияна Георгиева. Основна цел на обучението бе превантивната дейност с деца, ученици и подрастващи по темата трафик на хора. В тази връзка колегите партньори от […]

Read More

Център „Амалипе“ започва съвместна работа с чуждестранни партньори от Португалия, Румъния, Гърция и Испания за превенция на домашното насилие над ромски жени

Проектът PATTERN (Prevent And combaT domesTic violEnce against Roma womeN) има за цел да допринесе за предотвратяване и борба с домашното насилие срещу ромски жени в Гърция, България, Португалия, Испания, Румъния и ЕС. Чрез повишаване на осведомеността в ромските общности, информиране на жените за техните права и наличните механизми за подкрепа и позволяване на професионалистите […]

Read More
Page 83 of 108« First...102030...8182838485...90100...Last »